$left
$middle

Eldningsförbud i Malmö - grilla bara på upphöjda grillar!

Det är just nu väldigt torrt ute. Därför har Malmö stad beslutat om eldningsförbud i skog och mark.

Förbudet gäller eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Beslutet gäller från den 11 augusti och tillsvidare.

Det är fortfarande tillåtet att grilla på fasta grillplatser och på upphöjda grillar på ben och stativ, både på offentlig plats och på den egna tomten.

Tänk på att den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.

Grillning - detta gäller

  • Det är inte tillåtet att grilla direkt på marken och på engångsgrillar på marken.
  • Det är tillåtet att med försiktighet grilla på fasta grillplatser och i upphöjda trädgårdsgrillar på ben eller stativ.

Tips inför grillning och eldning

  • Placera en grill med ben eller stativ på ett jämnt underlag av grus eller sten med avstånd till brännbart material.
  • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
  • Ha en hink med vatten så att du kan släcka elden.
  • Kontrollera att elden och kolen är ordentligt släckt efter grillningen och att kolen och askan är kall innan du lämnar eller kastar den.

Mer information om brandrisk och grillning

sv
sv