$left
$middle

Tåg som anländer till perrong. Människor som går av och på tåget.

Elevernas utbildning viktigast – Malmö stads gymnasier ändrar inte schemat

Skånetrafiken vädjade under sommaren till alla gymnasieskolor att anpassa elevernas höstscheman så att de inte åker kollektivt i rusningstrafiken. Malmö stads svar till Skånetrafiken är att alla förvisso måste hjälpas åt och ta ansvar för att minska smittspridningen. Stadens fokus är dock att eleverna kan fullfölja sin utbildning trots rådande situation.

I sitt svar till Skånetrafiken beskriver gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör Lars Rehnberg Malmö stads åtgärder för att klara elevernas utbildning och samtidigt verka för att minska smittspridningen. I samband med terminsstarten kommer kommunen även ha avstämningar med de fristående skolorna.

Lars Rehnberg betonar att skolorna redan har differentierade scheman. Att lägga om till mer omfattande förskjutningar än däremot svårt. Schemaläggning påbörjas långt i förväg och kräver en omfattande samordning inom och mellan skolenheter.

– Det görs en rad insatser för att minimera risken för smittspridning på skolorna. Det handlar bland annat om ökad städning, möjlighet till handtvätt, att undvika större samlingar och minska köbildning i matsalen. Inför skolstarten har rektorerna även gått ut med information till elever och vårdnadshavare med instruktioner och råd, säger Lars Rehnberg.

– Rektorerna behöver ha en dialog med skolans elever om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra eleverna delaktiga i situationen. Till exempel kan vi uppmuntra elever som har möjlighet, att ta sig till skolan på andra sätt än med kollektivtrafiken, tillägger han.

Ytterligare insatser för att motverka smittspridning är att Malmö stad öppnat upp för att fjärrundervisning undantagsvis är tillåtet under vissa förutsättningar även under höstterminen. Den 29 juni tog ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Juan-Tadeo Espitia beslut att ge rektorer möjlighet till beslut om undantag från närundervisningen på skolan, om det finns särskilda skäl. Beslutet togs efter att regeringen öppnat för sådana undantag.

Fjärrundervisning får endast ske när en elev eller lärare är frånvarande på grund av att de följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten med anledning av coronaviruset. Syftet är dels att ge möjlighet för elever och personal som tillhör en riskgrupp att fortsatt kunna bedriva eller följa undervisningen i så stor utsträckning som möjligt, dels att motverka att personer med lätta infektionssymptom tar sig till skolorna.

Kontakt

Annika Anjou

Tf kommunikationschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mob. 0708-44 76 87

annika.anjou@malmo.se

sv
sv