$left
$middle

Vattnet kan användas som vanligt i Fosie och Oxie

Vattenkran med rinnande vatten.

Uppdaterat: 2020-08-14 kl 17:56
VA SYD har nu hävt kokningsrekommendationen och du som bor i Oxie och Fosie kan använda ditt vatten som vanligt.

Under natten till torsdagen inträffade en större vattenläcka på Sydvattens ledningsnät. Det ainns risk att områdena Fosie och Oxie varit trycklösa (med mycket lite vatten) under natten. Som en försiktighetsåtgärd införde VA SYD rekommendationer om att koka kranvattnet innen det användes som dryck och för matlagning.

Missfärgat vatten

Läckan har också lett till att vattnet i Malmö kan vara missfärgat, det beror på utfällningar och är ofarligt att dricka. Det kan hjälpa att spola en liten stund.

Spara på vattnet!

Läckan är isolerad men den har gjort att flera vattendepåer har lågt med vatten. Därför måste vi alla hjälpas åt att spara på vattnet under helgen och undvika att använda vatten till annat än hushållsförbrukning.

Det grumliga vattnet kan till exempel användas för att vattna blommor så det inte går förlorat. Behöver du tvätta kläder, undvik att tvätta vit tvätt.

På grund av de låga vattendepåerna kan även trycket på olika platser vara lägre än vanligt. Trycket kommer gradvis att öka efter hand som depåerna fylls på.

Mer information

VA SYD

Sydvatten

Livsmedelsverkets rekommendation av kokning av vatten

sv
sv