$left
$middle

Modell över planförslaget för Gottorps centrum. Illustration: Fojab

Digitalt möte när detaljplanen för Gottorps centrum granskas

I Gottorpsområdet pågår planeringen av totalt 550 nya bostäder och ett nytt centrum för hela Bunkeflostrand. Den 18 augusti hålls ett digitalt möte där planförslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Fram till den 31 augusti har alla som berörs av detaljplanen även möjlighet att skicka in synpunkter på planförslaget.

På grund av risk för smittspridning av coronaviruset har Stadsbyggnadskontoret under våren genomfört en del samråd av detaljplaner digitalt. När detaljplanen för Gottorps allé (Dp 5615) och ett nytt centrum för Bunkeflostrand nu är på granskning bjuder Stadsbyggnadskontoret in till ett digitalt möte den 18 augusti kl 18-19.

Under mötet presenteras planförslaget och det finns möjlighet att ställa frågor till stadsplanerare från Malmö stad, fastighetsägarna Skanska och arkitektkontoret Fojab.

För att delta på mötet behöver du kunna koppla upp dig via dator, padda eller mobiltelefon. Ingen förhandsanmälan krävs och du kopplar upp dig till mötet via denna länk.

Ett nytt bostadsområde med småstadskaraktär

Detaljplanen för Gottorps allé (Dp 5615) gör det möjligt att bygga ett nytt område med bostäder, förskola och ett torg med butiker och service. Här planeras också ett nytt stort park- och naturområde.

Området får en varierad bebyggelse med cirka 240 småhus av olika slag och flerbostadshus med drygt 300 lägenheter. I den södra delen av området planeras en förskola för runt 80 barn. I områdets norra del skapas ett nytt centrum med torg, mobilitetshus och lokaler för handel och service. Vid torget planeras det också för en vård- och familjecentral med möjlighet att bygga bostäder eller vårdboende ovanpå. Söder och öster om bostadsområdet planeras ett stort park- och naturområde, som blir en del av det framtida Ekostråket. Inne i bostadsområdet planeras flera mindre parker och naturstråk.

Under granskningsperioden fram till den 31 augusti har alla som berörs av detaljplanen möjlighet att skicka in synpunkter på planförslaget.

Här hittar du planförslaget och information om hur du skickar in synpunkter på det.

Här kan du läsa mer om hela utvecklingen av Bunkeflostrand.

sv
sv