Serviceresor i Malmö stad erbjuder ensamåkning för färdtjänstkunder 

Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 och för att möta färdtjänstresenärernas oro för smittspridning kommer serviceresor i Malmö stad från den 3 april 2020 att erbjuda sina resenärer att kunna resa ensamma under vardagar och i mån av plats. 

För färdtjänstkunderna innebär det att de ringer som vanligt för att boka färdtjänstbil på telefonnummer personbil 0771-29 43 43 och specialfordon 040 – 34 33 80. Rekommendationen är att erbjuda resenärer platsen till höger i baksätet så långt det är möjligt. Detta som ytterligare ett led i att minska risken för smittspridning mellan förare och passagerare. För den som har framsätes-legitimation och inte har möjlighet att sitta i baksätet erbjuds kunden att resa med specialfordon och då ringer man 040 – 34 33 80. Under perioden 3 april 2020 till 31 december 2021 kommer det inte vara möjligt att boka resor digitalt. Du kan endast boka resor via telefon. Anledningen till det är för att vi ska kunna svara på eventuella frågor direkt vid bokningen.

–  Vi har förstått att det finns en viss oro bland våra passagerare och detta hoppas vi kan minska den oron, säger Lars Hellström som är chef vid Malmö stads serviceresor. Vi jobbar för fullt med att ställa om för att kunna hantera förändringen. Vi vill dock flagga för att detta kan innebära något längre väntetid på bil och att resenärerna kan behöva vara beredda på att anpassa restiden till när det finns lediga bilar. Det hoppas vi att våra kunder har överseende med nu när vi kan erbjuda ännu tryggare resor.  

Detta gäller för nya resor som bokas från den 3 april. Färdtjänstkunder som sedan tidigare har regelbundna resor till arbete och aktiviteter kommer att resa på samma sätt som tidigare. Den som har rätt till ledsagare får ha med sig den precis som tidigare. Däremot kommer möjligheten till att ha med sig ytterligare medresenärer att begränsas i syfte att minska antalet passagerare i bilarna.  

Vi uppmanar resenärer och färdtjänstförare att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid snuva, halsont eller hosta även om symptomen bara är lindriga, ha god handhygien och att hosta eller nysa i armvecket. Samtidigt vill vi att du som är i riskgrupp överväger om din resa är nödvändig. Detta gäller också personer över 70 år som enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.  

Vi uppmanar våra trafikföretag att säkerställa städningen av fordonen och att följa de rutiner som gäller för städning av fordon. Enligt Smittskydd Skåne är en daglig städning med rengöringsprodukter av beröringsytor tillräckligt. Detta innebär att sanering av fordon i dagsläget inte är något som anses nödvändigt eller som rekommenderas av svenska myndigheter. 

malmo.se/corona
malmo.se/corona finns Malmö stads information om corona och covid-19, och länkar till andra viktiga sidor.