$left
$middle

Lugnt på skolorna efter upploppet

Efter fredagens upplopp på Amiralsgatan, den 28 augusti, till följd av koranbränningen i Emilstorp var det ett lugn som mötte eleverna på skolorna i Rosengård under måndagen. Pedagogerna var väl förberedda för att ta emot elevernas frågor och funderingar.

- Vi förberedde oss redan före händelsen, vilket vi alltid gör när vi ser på nyheterna vad som är på gång eller hör vad eleverna tar upp själva. Vi pratade mycket om vad som menas med demokratiska principer och hur man kan uttrycka det man känner på ett demokratiskt sätt, säger Caroline Sjölin, rektor på Apelgårdsskolan.

Hon bevittnade själv delar av upploppet när hon skulle följa en yngre elev en bit på vägen hem. På måndagen satte sig skolledningen i krisgruppsmöte och informerade därefter personalen så att de skulle kunna ta emot eleverna på bästa sätt.

- Det handlar om att svara på elevernas frågor så sakligt som möjligt för att till exempel förhindra ryktesspridning. Många av våra elever har också otäcka minnen från länder de har flytt från. De eleverna visste vi skulle behöva få mer stöd.

Även på Örtagårdsskolan och Värner Rydénskolan samlades personalen på måndagsmorgonen för att lyfta helgens händelser.

- Vi har vana av att hantera akuta händelser och vi tog emot eleverna som vanligt och var beredda på att svara på frågor, bemöta oro eller hålla diskussioner med eleverna om det skulle behövas. Vi fokuserade på att ha verksamhet som vanligt men var uppmärksamma på elevernas mående och oro. Skolan är en trygg plats för dem och det bästa är att de får känna igen sig i vardagen om det har varit oroligt runt omkring, säger Ingela Svahn, rektor på Värner Rydénskolan.

På Örtagårdsskolan har pedagogerna under veckan arbetat med olika nyhetsartiklar där de har diskuterat källor, vad ett brott innebär och komplexiteten när två lagar krockar med varandra, till exempel yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. De har även diskuterat politisk korrekthet och polisens arbete med att skydda och hjälpa människor.

- Vi började arbeta med dessa frågor redan veckan innan händelsen. Lärarna hade lyssnat in diskussioner som pågick mellan eleverna och fångade upp dessa för att kunna arbeta med dem under lektionerna. Våra elever tycker att det som hände var onödigt. De förstår ilskan men är besvikna över att konstnären fick den reaktion som han ville, säger Sirri Hedberg, rektor på Örtagårdsskolan.

På Apelgårdsskolan har alla klasser fått göra olika så kallade gemensamskapande aktiviteter. I årkurs 2 har eleverna till exempel fått skriva vad som är bra med området och de äldre eleverna har pratat mycket om vad de kan göra tillsammans och hur de kan påverka samhället att bli bättre och motverka antidemokratiska uttryck.

- Våra elever är kloka och uttrycker en tilltro till samhället. De har en positiv inställning till varandra. Däremot tycker de så klart att det är fruktansvärt att man inte är respektfull mot heliga böcker, säger Caroline Sjölin, och fortsätter:

- På det hela taget är det en lugn och trygg stämning på skolan. Självklart har vi fått många frågor om varför båda sidor valde att agera som de gjorde men jag har också märkt en stolthet utifrån att folk sedan var på plats och ville hjälpa till att städa upp i området.

Mer information
Oroligheter i Malmö under helgen (20200829)

sv
sv