$left
$middle

Nya busshållplatsen på plats i Bokskogen

Vid nämndsmötet i mars beslöt tekniska nämnden i Malmö att skjuta till pengar för att få extra turer på linje 148 mellan Malmö och Bokskogen i Torup. Då Skånetrafiken skiftar tidtabell i december kommer det att gå turer på vardagar och fler turer på helgerna, istället för som i dagsläget – enbart turer på helgerna.

Malmö stad äger Bokskogen och Torups slott sedan 1970, då området och slottet köptes för Malmöbornas rekreation. Platsen har sedan länge varit ett omtyckt utflyktsmål för både Malmöbor och andra skåningar. Här har bland annat funnits en välbesökt dansbana och tillhörande dansrestaurang, och det gick tåg hit fram till 1948. I dagsläget tar sig Malmöborna till Bokskogen antingen med buss 148, som går några turer på helgerna, med bil eller med cykel utmed den så kallade utflyktsstigen.

Tekniska nämnden beslöt på sitt nämndsmöte i mars att köpa till turer till Bokskogen, för att göra rekreationsområdet mer tillgängligt för Malmöborna. Då Skånetrafiken byter tidtabell i december, kommer det att gå turer på vardagarna till Bokskogen och det kommer också bli några fler turer under helgerna. I onsdags, den 16 september, stod så den nya hållplatsen och vändslingan klar, och kommer att användas för första gången då buss 148 kommer till Bokskogen på lördag den 19 september. Och i december sker alltså den stora förbättringen – antalet turer utökas med vardagsrutter och fler turer på helgerna!

- Vi har behövt se över busshållplatsens läge och vändslingans utformning, då bilburna besökare ibland parkerat så illa att bussen inte kunnat komma till sin hållplats eller vända. Med hållplatsens nya läge har vi ökat trafiksäkerheten och bäddat för en ännu bättre tillgänglighet, säger Pia Eriksdotter, trafikplanerare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

sv
sv