$left
$middle

Tre kvinnor som arbetar som anhörigkonsulenter står på rad.

Nyöppning av cafékväll och anhöriggrupp för anhöriga under 70 år 

Efter att ha varit stängda sedan i våras öppnar nu anhörigkonsulenterna inom hälsa, vård och omsorg sitt anhörigcafé och en anhöriggrupp på temat Anhörigskap och hälsa. Inledningsvis välkomnas anhöriga under 70 år. 

– Vi har längtat efter att få öppna då vi ser en stor efterfrågan hos anhöriga. Det här är ett första steg där vi vänder oss till anhöriga under 70 år, allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Karin Skogmark, en avanhörigkonsulenterna inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Anhörigcaféet äger rum 13 oktober och 24 november på Porslinsgatan 3, kl 17.30–19.30. Anmälan sker till anhörigkonsulenterna (se faktaruta).

Anhöriggruppen ”Anhörigskap & hälsa” träffas vid fem tillfällen med start 21 oktober på Storgatan 20, kl 17–19. Fokus är på den anhöriges egen hälsa, såväl psykisk som fysisk. Anmälan sker till anhörigkonsulenterna (se faktaruta).

Är du över 70 år finns i dagsläget möjligheten till enskilda samtal med anhörigkonsulent och annan rådgivning. Kontakta någon av anhörigkonsulenterna (se faktaruta).

– Vi hoppas inom en snar framtid kunna öppna upp fler aktiviteter för alla anhöriga, oavsett ålder, säger Karin Skogmark.

Cafékvällarna och anhöriggruppen öppnar med reservation för förändringar i rådande smittskyddsrekommendationer.

För mer information, se kalendariet för stöd till anhöriga:

Om anhörigkonsulenterna

Anhörigkonsulterna inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder olika typer av stöd till dig som hjälper eller vårdar en äldre eller någon med demenssjukdom, fysisk funktionsnedsättning eller annan sjukdom.  

Kontaktuppgifter

Helen Deblond, anhörigkonsulent 
040-34 52 17
helen.deblond@malmo.se 

Karin Skogmark, anhörigkonsulent
040-34 63 84 
karin.skogmark@malmo.se 

Marie-Louise Zaar, anhörigkonsulent
040-34 49 31
marie-louise.zaar@malmo.se 

sv
sv