$left
$middle

Foto: Från en av vårens workshops. © Jenny Eliasson / Malmö Museer

Ökad kunskap kring lokal- och resursbehov på Wisdome

Arbetet med att ta fram ett koncept, det vill säga förslag på mötesplatsens fysiska utformning och funktioner, är färdigt. Chahaya Torlegård har hållit i arbetet, och just nu sammanställer hon allt underlag som finns tillhanda.

”En del av resultatet är två olika förslag på lokalprogram som Liljewalls arkitekter tagit fram i processen”, berättar Chahaya. ”De utgör en viktig del av underlaget till beslut om lokalerna. När det väl är fattat kan vi sedan börja konkretisera arbetet.”

I konceptutvecklingsarbetet har man i workshops och intervjuer involverat de potentiella användarna till visualiseringscentret. Det visar sig att exempelvis pedagoger, kreatörer, studenter och familjer alla ser värden i att använda mötesplatsen på olika sätt.

Vilka användningsområden ser de då att centret kan ha?
”Det finns en förväntan att man som användare ska kunna både uppleva och utforska, testa och utveckla vid centret”, säger Chahaya. ”Lite olika inriktning beroende på vilken grupp användare man pratar med såklart, men viktigt att nämna är några gemensamma principer som lyfts av flera olika typer av användare. Mötesplatsen ska vara neutral och tillgänglig, ha låga trösklar, hög kvalitet och en hög grad av interaktivitet för att vara den hållbara och inkluderande mötesplats som efterfrågas”.

Nödvändiga kompetenser och behoven av it och infrastruktur är också områden som kommer att lyftas i den rapport från konceptutvecklingsarbetet som nu ska levereras.

sv
sv