$left
$middle

Unikt material i utställning om judiska flyktingbarn

1938-39 kom 500 judiska flyktingbarn till Sverige från Nazityskland med räddningsinsatsen Kindertransport. Runt en femtedel av barnen kom till Malmö. Genom unika brev och fotografier som aldrig tidigare visats får vi följa barnens tillvaro före kriget, under flykten och livet efteråt. Utställningen Jag kom ensam visas på Malmö Stadsarkiv.

– Det är en väldigt stark och viktig utställning vi visar där vi får ta del av personliga öden, livsvillkor och de känslomässiga konsekvenserna av att skiljas från sina familjer. Malmö tog emot minst 80 utav barnen, och staden har sedan 30-talet varit en slags hoppets hamn, säger Adam Hidestål, stadsarkivarie.

Vi får bland annat följa Manfred Israel Hess och systrarna Hartmann som alla tre bodde på Gunnarpshemmet utanför Tjörnarp i Skåne. Judiska Församlingen hade en hjälpkomitté i Malmö som tog emot de ca 80 barnen varav 25 var placerade på Gunnarpshemmet och andra i familjehem.

I utställningen finns också berättelsen om ett Sverige med flyktingkvoter, tillfälliga uppehållstillstånd och en tydlig målsättning att undvika en judisk flyktingvåg. Och ett Sverige där civilsamhället visar engagemang och bereder plats för flyktingbarnen. Parallellerna till samtiden och de ca 36 000 ensamkommande, varav 15 000 togs emot i Malmö, 2015 finns med.

Utställningen är producerad av Forum för levande historia och det huvudsakliga källmaterialet i utställningen så som brev, fotografier och intervjuer, är hämtat från Ingrid Lomfors forskning. Ingrid Lomfors är historiker och överintendent på Forum för levande historia. Det lokala materialet är hämtat ur Malmö Stadsarkivs samlingar.

Utställningen pågår 2 oktober - 31 januari 2021 och den är en del av Öppna Malmö.

Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö. planeras under åren 2020–2022 utställningar, filmvisningar, konserter, seminarier och utbildningar för att lyfta frågor om demokrati, diskriminering och rasism. Läs mer på malmo.se/öppnamalmö.

sv
sv