$left
$middle

IVO-kritik mot LSS-boende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har framfört kritik mot verksamheten i ett av funktionsstödsförvaltningens LSS-boenden.

– Vi tar till oss kritiken och gör förändringar men måste förhindra livshotande situationer, säger avdelningschef Åsa Qvarsebo.

– Vi har tagit till oss av kritiken och gjort en rad åtgärder men i ett fall gör vi en annan bedömning än IVO när det gäller användning av skyddsåtgärder, säger Åsa Qvarsebo.

IVO gjorde upprepade inspektioner under våren och i juni kom beslutet med kritik på flera områden. IVO kritiserar bland annat användningen av kameror och låsta dörrar som skyddsåtgärder.

Under det senaste året har arbetet med att utveckla arbetet pågått. Kameror har tagits bort och dörrarna är olåsta mot omgivningen, men vissa med fördröjning så att personalen ska hinna möta upp.
– Vi har tagit till oss IVO:s kritik och gjort en rad åtgärder. Men vi bedömer att vi måste behålla två kameror för att trygga brukarnas säkerhet och för att personalen ska kunna förhindra livshotande situationer. Vi jobbar hela tiden för brukarnas bästa och för deras trygghet och säkerhet, säger Åsa Qvarsebo, avdelningschef.

IVO bedömer att dokumentation och uppföljning av användningen av till exempel kameror brustit och att det inte kunnat visas att brukarna gett sitt samtycke till att de använts. IVO anser därför att de är begränsningsåtgärder istället för skyddsåtgärder och därmed olagliga.

Förutom låsta dörrar och användningen av kameror, kritiserar IVO att det finns brister i dokumentation och att några i personalen saknar rätt grundutbildning och kompetens.

I yttrandet till IVO beskrivs att kontinuerlig vidareutbildning genomförs, till exempel när det gäller utmanande beteende. Flera medarbetare har också lång erfarenhet och har arbetat länge nära brukarna. Nu i höst går samtlig personal ny utbildning i social dokumentation.

Fem brukare bor i boendet där 37 personer arbetar. Möten med samtliga anhöriga och gode män har hållits.
– Vi har fått till oss att de upplever att det skett en positiv utveckling hos deras närstående de senaste åren, säger Åsa Qvarsebo.

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har godkänt förvaltningens genomförda och planerade åtgärder som beskrivs i ett yttrande som skickats till IVO med anledning av kritiken.

Fakta

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar personer som har funktionsnedsättningar av mycket olika omfattning och olika behov.

sv
sv