$left
$middle

KAA-UngMalmö skickar brev till över 1000 unga

Malmö stad skickar i veckan brev till ungdomar som är mellan 16–19 år och som saknar sysselsättning eller gymnasieexamen. Det handlar om drygt 1 100 personer. Målet är att skapa kontakt och erbjuda insatser.

Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag att kontakta ungdomar som är 16–19 år och som inte studerar, har gymnasieexamen eller annan sysselsättning. De ungdomar som tillhör gruppen och är folkbokförda i Malmö får hem ett brev från KAA-UngMalmö som arbetar med särskilda insatser för ungdomar i kommunen. Är ungdomen under 18 år skickas brev hem till föräldrarna.

Malmö stad erbjuder ungdomarna insatser med mål och syfte att de antingen ska börja, återuppta eller avsluta sina slutföra studier på gymnasienivå.

Utöver brev hem tar KAA-UngMalmö också kontakter via telefon och SMS.

Syftet med Malmö stads satsning på KAA-UngMalmö är att bidra till att fler ungdomar får stöd med att hitta meningsfull sysselsättning på dagarna och att fler hittar vägen tillbaka till studier.

KAA-UngMalmö erbjuder individuellt stöd utifrån ungdomens behov. Det kan till exempel vara samtal med studie- och yrkesvägledare, kurator eller specialpedagog, stöd i kontakt med annan myndighet eller studiebesök utifrån intresse. KAA-UngMalmö erbjuder också olika aktiviteter i grupp.

Läs mer om KAA-UngMalmö

sv
sv