$left
$middle

Visionsbild av Smörkajen sett från norr. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial

Nu kan du tycka till om omvandlingen av Smörkajen

Ett första förslag till ny detaljplan för Smörkajen är nu ute på samråd. Det innebär att malmöborna till och med den 30 oktober kan tycka till om de förändringar som planen föreslår. Du som vill upptäcka området och fördjupa dig i utvecklingen kan följa med på framtidsvandringar, på plats eller digitalt, och besöka vår utställning på Skeppsbron.

Omvandlingen av Smörkajen är en del av hela Nyhamnens omvandling till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Detta är första steget att utveckla området vid vattnet. Fullt utbyggt kommer runt 4000 personer att bo och arbeta här.

- Smörkajen blir ett helt nytt område när kajerna öppnas upp och blir tillgängliga för malmöborna. Det unika läget vid vattnet och områdets rika historia kring sjöfart och handel har satt sin prägel på planförslaget, samtidigt som området får en helt ny karaktär med olika kvartersformer, mötesplatser och stråk. Samrådet blir en första test av planförslaget och det ska bli spännande att se hur det tas emot av malmöborna, säger Asterios Tolikas, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

- Efter samrådet ska vi påbörja arbetet med att ta fram underlag till kommande markanvisning i Smörkajen. Vi hoppas att de första byggprojekten kan ha påbörjats inom ett par år, säger Lovisa Lindqvist, exploateringsingenjör på fastighets- och gatukontoret.

Utställning på Skeppsbron och i Stadshuset

Under samrådstiden finns planförslaget utställt i Stadshusets foajé, både som en fysisk modell och digitalt. Under hela hösten finns också en utställning på Skeppsbron som visar Nyhamnens historia och planförslaget för Smörkajen.

Följ med på framtidsvandring

Torsdagen den 8 oktober kl 17-19 och lördagen den 17 oktober kl 13-15 är stadsplanerare på plats på Skeppsbron, strax norr om Posthusplatsen. Då kan du följa med på en framtidsvandring och diskutera utvecklingen av området. Vandringen startar varje heltimme och utgår från den historiska utställningen på Skeppsbron. Ingen föranmälan krävs.

Lämna synpunkter på planförslaget

Under samrådstiden 5 till 30 oktober har alla som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter på det. Synpunkterna skickar du via mejl stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller till postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Fakta om Smörkajen

  • Planområdet är cirka 154 500 kvm stort
  • Planförslaget innehåller 550 nya bostäder och 55 000 kvm BTA för kontorslokaler, handel och service
  • Fullt utbyggt kommer runt 4000 personer att bo och arbeta i området
  • Planområdet omfattar Ångbåtsbron, gamla Ångfärjekajen samt Skeppsbron. Stora delar av området är kajer och parkeringsytor idag
  • Den befintliga bebyggelsen består av två kontorsbyggnader (Smörkontrollen och Bylgiahuset), den tidigare svävarterminalen och en färjeterminal
sv
sv