$left
$middle

Grundskolefotboll mot rasismer firade 10 år

Under parollen Vi ska förändra världen! samlades elever och lärare från 28 av Malmö stads grundskolor i Malmö FF:s lokaler på Eleda Stadion onsdagen den 7 oktober. Föreläsningar och workshops stod på agendan när Grundskolefotboll mot rasismer uppmärksammade att verksamheten funnits i tio år.

Gustavo Nazar leder verksamheten och var med och startade den. I hans och kollegornas möten med eleverna skapas en kraft och vilja som driver dem framåt mot ett mer jämlikt samhälle där alla barn utifrån sina personligheter, förmågor, önskningar och drivkrafter har lika stor rätt till att höras och synas och skapa sin framtid. Det är ett gott uppsåt som rimmar väl med grundskoleförvaltningens strategiska arbete Varje elevs bästa skola och Malmö stads övergripande antidiskrimineringsarbete och för barns rättigheter genom kommunens systematiska arbete med utgångspunkt i Barnkonventionen. Samma hängivna inställning syns hos andra medarbetare som under dagen höll presentationer och den var tydligt märkbar skolpersonal emellan och med eleverna.

- Ni skriver historia idag, ni är de elever som är med från start den här dagen och framöver. Att ni är här idag ger mig styrka, vi ska göra detta tillsammans, sade Gustavo i sitt öppningsanförande.

Karin Heri, Malmö FF:s ansvarige för samhällsfrågor och samarbetsföretag, Unicef Sveriges generaldirektör Pernilla Baralt och grundskoledirektör Anders Malmquist tog vid innan teoretiskt och praktiskt arbete med Barnkonventionens artiklar började. Sylvia Carlsdotter, expert på barnrätt, föreläste för personal medan föreningsrepresentanter från nätverket ledde elevernas övningar (se Fakta nedan).

Elevredovisningar

Gruppvis redovisade eleverna vad man gemensamt kommit fram till hur man vill att det ska vara i skolan. Alla menade att lärare ska ta större ansvar och behöver vara mer uppmärksamma på rasism och orättvisor, tala öppet och tydligt om dem, sätta stopp för dem när de ser dem och att elev som trakasserat ska få någon form av påföljd. Man efterlyste överhuvudtaget mer samtal om diskriminering och att lektioner ägnas området specifikt. Några elever tycker också att de själva ska bli bättre på att våga säga ifrån mot diskriminering och stoppa sådan när man ser den. Några elever föreslog att lappar med regler ska sättas upp.

Presentationer från skolpersonal

Idrottslärararna från Rosengårdsskolan och Monbijouskolan berättade om och visade en film från när elever från Monbijouskolans lärde elever på Rosengårdsskolan att spela Ultimate Frisbee och hur eleverna själva ledde aktiviteter; med koppling till artiklar ur Barnkonventionen. Medarbetare på Kroksbäcksskolan presenterade elevers synpunkter på hur skolan kan främja och förebygga kränkningar och trakasserier och vilka processer som behövs.

Ett upplöst hjärta spridde kärlek över Malmö

Dagens höjdpunkt för många verkade vara när alla, iklädda t-shirts med Grundskolefotboll mot rasismer-tryck på bröstet, i led gick in på stadion till mittcirkeln och formerade ett hjärta. Efter en stund gick man tillbaks till cirkelformation innan man med en hjärtformad röd sten i ena handen sprang ut åt alla håll för att sprida kärlek i hela Malmö.

sv
sv