$left
$middle

Kommentarer till uppgifter i Uppdrag granskning onsdag 14 oktober

SVT:s Uppdrag granskning tar i ett program på onsdagen upp kritik mot ett av funktionsstödsförvaltningens LSS-boenden. I programmet tas bland annat upp att dörrar är låsta om brukarna.
Idag är alla ytterdörrar mot omgivningen olåsta.

Dörrarna har försetts med öppningsfunktion med fördröjning och larm till personal. Detta för att personalen ska hinna möta upp och avleda ett riskfyllt beteende.

Verksamhetsnära rutiner för utvärdering och dokumentation har förtydligats. Uppföljning av åtgärder sker nu kontinuerligt, där har förvaltningen tidigare brustit.

- Det har gjorts ett omfattande förändringsarbete på boendet. Anhöriga och gode män säger att de sett en positiv utveckling hos brukarna det senaste året, säger Åsa Qvarsebo, avdelningschef för LSS-bostäder.

I Uppdrag gransknings program förekommer uppgifter i intervjuer med före detta medarbetare som är felaktiga. Till exempel är inte brukare inlåsta i sina lägenheter utan har aktiviteter tillsammans med personal inomhus i övriga boendet och utomhus.

I programmet kan man också få intryck av att förändringar i verksamheten har gjorts först efter att Uppdrag granskning ställt frågor men arbetet har pågått en längre tid.

- Vi gör oerhört mycket positivt inom avdelning LSS-bostäder inte minst genom det verksamhetsprogram vi arbetat fram och som ska implementeras i samtliga 105 boenden. Det handlar om verksamhetsnära insatser och förändringar för att tillförsäkra brukaren goda levnadsvillkor, säger Åsa Qvarsebo.

På boendet bor fem brukare. 37 personer arbetar i boendet.

sv
sv