$left
$middle

Bidra till dokumentation av hur samhället påverkas av Coronaviruset

Arbetar eller studerar du eller din familj hemma på grund av covid-19? Som en del i samtidsdokumentationen gör Malmö Museer en insamling av bilder på hur dessa tillfälliga arbets- och studieplatser ser ut.

Med anledning av smittspridningen av Corona-viruset, covid-19, gör Malmö Museer en samtidsdokumentation med insamling av berättelser och fotografier för att dokumentera hur samhället och invånarna påverkas och upplever pandemin. Museet har en viktig roll att bevara och dokumentera det som händer nu. Det insamlade materialet kommer att ha stor betydelse för framtida forskning och kunskapsuppbyggande.

Många arbetsplatser rekommenderar sina anställda att helt eller delvis arbeta hemifrån. Insamlingen vänder sig till dig som arbetar eller bor i Malmö (eller övriga Skåne) och som arbetar hemma på grund av pandemin. Malmö Museer är intresserade att få in bilder som visar hur dessa tillfälliga arbetsplatser i hemmen ser ut.

Vill du vara med och bidra?

Vill du vara med och bidra, ta en bild på din arbetsplats i ditt hem och skicka den till foto@malmo.se. Skriv vem som har tagit bilden, när den är tagen och gärna var den är tagen (detta är frivilligt). Skriv också gärna några ord om hur du/ni tycker att det fungerar att arbeta hemma.

Tack för ditt bidrag!

sv
sv