$left
$middle

Region Skåne förbättrar cykelskyltning

I området kring Malmö och Lund har Region Skåne börjat förbättra skyltningen, för att göra det lättare för cyklisterna att hitta – en åtgärd som efterfrågats i enkäter. Förhoppningen är att detta ska öka cykelpendlingen och rekreationsturerna i området.

I samband med detta gjordes en stor marknadsföringskampanj som lyfter oväntade effekter av cykling, med glimten i ögat. Det blev även tre livesända quiz i på spåret-stil, som engagerade många. På Region Skånes Facebook-sida kan du se dem i efterhand, gå in och testa dina egna kunskaper.

Malmöbo och vill svara några frågor?

Du som bor i Malmö får gärna svara på en cykelenkät om skyltning.

sv
sv