$left
$middle

Café i Malmö som gjort åtgärder för att minska smittspridningen. En flaska handsprit står på disken. Foto: Miljöförvaltningen

Tusen trängselkontroller på restauranger och caféer

Nu har trängselkontrollerna i Malmö varit igång ett halvår sedan lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft. Det samlade intrycket från inspektörerna är fortsatt att många verksamheter gör vad de kan för att minska trängsel och försöker ge gästerna möjlighet att hålla trygga avstånd.

Miljöförvaltningen har gjort trängselkontroller på restauranger, caféer och barer i Malmö med olika fokusområden från vecka till vecka sedan den 17 april. Totalt har 1015 kontroller gjorts där inspektörerna noterat avvikelser hos 89 ställen. Endast ett café har under denna tid tvingats stänga, men rättade till sin servering, och kunde därmed öppna dagen efter.

Genom inspektionerna vill miljöförvaltningen få en bild av hur det ser ut i Malmö vad gäller trängsel på framförallt serveringar, men också passa på att nå ut med information till verksamheter om vad de måste göra för att undvika att det blir för trångt bland gästerna och kunderna.

Inspektörerna observerar och dokumenterar så kallade ”avvikelser”, det vill säga om verksamhetsutövare inte gör vad de ska för att minska smittspridningen.

Miljöförvaltningen har gjort kontroller runt om i hela Malmö, men haft vissa fokusområden som till exempel under sommaren på Lilla torg och Möllevången, Emporia i september och klubbar under nattetid.

- Vi är nu uppe i över tusen kontroller och räknar med att fortsätta med dessa kontroller även under nästa år eftersom regeringen föreslagit att förlänga lagstiftningen till sista maj 2021. Fokus kommer fortsatt vara på tider och platser där det är mycket folk i rörelse men vi arbetar även förebyggande när det inte är några besökare. Det är viktigt att alla vi som rör oss i samhället tar vårt individuella ansvar och följer rekommendationerna, säger enhetschef Arvid Nordland på miljöförvaltningen.


Lagen och föreskrifterna

Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Den största förändringen i och med lagen blev att miljönämnden fattar besluten istället för Smittskydd Skåne (som var den som fattade beslut när lagen trädde ikraft i våras). En annan förändring var att påföljder för serveringsställen som inte gör tillräckliga åtgärder för att motverka trängsel kan bli föreläggande med eller utan vite. Tidigare hade stängning av verksamheten varit den enda möjliga påföljden.
Den 2 juli 2020 tog Folkhälsomyndigheten fram en ny föreskrift med allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) som trädde i kraft den 7 juli. Ett förtydligande i föreskrifterna var att besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap istället för en armlängds avstånd som tidigare var rekommendationen.

Läs mer på malmo.se/livsmedel

sv
sv