$left
$middle

Mötesplatser för seniorer avvaktar med att öppna igen

Under tisdagen 27 oktober har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skåne beslutat om att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. På grund av detta avvaktar hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med den planerade öppningen av mötesplatserna för seniorer.

OBS! Malmö stads annons i Lokaltidningen innehåller felaktig information. Mötesplatserna för seniorer öppnar inte 2 november.

Mötesplatserna för seniorer har varit tillfälligt stängda sedan i mars. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen planerade att öppna mötesplatserna för seniorer i liten skala i början av november under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Många seniora Malmöbor saknar den sociala samvaro som mötesplatserna erbjuder.

Under tisdagen 27 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skåne att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. Ett av råden är att undvika umgänge med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.

På grund av detta avvaktar hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med öppningen av mötesplatserna för seniorer.

– Vi har haft en förhoppning och ett arbete för att kunna öppna i liten skala i början av november. Och jag beklagar att vi inte kan göra det. Många Malmöbor känner sig ensamma och saknar den sociala samvaro som mötesplatserna kan ge. Men det är mycket viktigt att vi hjälps åt och följer de råd som finns. Vi måste se till att en framtida öppning kan ske på ett säkert och tryggt sätt, säger Pia Hesselroth Tegel, chef för avdelningen hälsa och förebyggande.

Fram tills att vi kan öppna på ett tryggt och säkert sätt finns mötesplatserna digitalt på Facebook-sidan Malmö stads mötesplatser för seniorer och sänder varje vecka måndag till torsdag på den lokala TV-kanalen Malmö mediakanal.

Mer information läggs ut löpande på malmo.se/motesplatserforseniorer och malmo.se/corona. Har du frågor ring mötesplatsernas gemensamma telefon på 076-85 64 549, telefontid vardagar kl. 8.00- 16.30.

sv
sv