$left
$middle

Malmö stad avslutar samarbetet med Arabiska bokmässan

Malmö stad väljer att avbryta samarbetet med Arabiska Bokmässan som nu pågår i Malmö. Orsaken är att webbsajten för den digitala bokmässan via länk har erbjudit antisemitisk litteratur.

Frågor och svar

sv
sv