$left
$middle

Uppläggen för den utökade undervisningen på distans vid Malmös stads gymnasieskolor är nu klara. Foto: Colorbox

Så blir undervisningen på distans vid gymnasieskolorna

Uppläggen för hur fjärr- och distansundervisningen ska utökas på Malmö stads gymnasieskolor är nu klara. Alla skolor når riktvärdet på att ungefär var fjärde elever på de nationella programmen ska få undervisning på distans.

– Våra rektorer har gjort kloka avvägningar i sina upplägg. Med dessa lösningar är förhoppningen att vi bidrar till att minska smittspridningen samtidigt som elevernas progression inte drabbas negativt i allt för stor utsträckning, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Det var den 29 oktober som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande tog beslut att fjärr- och distansundervisningen skulle utökas på Malmö stads gymnasieskolor. Beslutet innehöll även ett riktvärde på att runt 25 procent av det totala antalet elever på de nationella programmen framöver ska få fjärr- och distansundervisning. Totalt sett innebär det att knappt 1 400 elever färre ska ta sig till skolan varje dag.

Gymnasieskolornas rektorer har efter beskedet jobbat intensivt med att hitta upplägg som passar just sina skolor och deras elevers behov och förutsättningar. På tisdagen träffades rektorerna på de kommunala gymnasieskolorna för att diskutera igenom uppläggen innan beslut togs om att de ska sjösättas.

– Det är angeläget för oss att kunna hålla våra gymnasieskolor öppna även på sikt. Den utökade fjärr- och distansundervisningen syftar till just det, säger Lars Rehnberg.

Varje rektor informerar sina elever om hur upplägget ser ut på just deras skola.

Här är skolornas upplägg:

  • Malmö Restaurangskola låter varje klass i årskurs 2 och 3 ha fjärr- och distansundervisning en dag i veckan. Det är teoretiska lektioner som kommer att ske på distans. Alla praktiska moment sker fortsatt på plats i skolan.
  • Malmö Borgarskola låter eleverna i årskurs 2 och årskurs 3 alternera med att få fjärr och distansundervisning. Det handlar totalt om tio klasser per vecka som får fjärr- och distansundervisning. Eleverna på International Baccalaureate, Handels- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet kommer vara på skolan om de inte har arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • På Malmö Idrottsgymnasium blir det fjärrundervisning varannan vecka för eleverna i årskurs 2 och årskurs 3. Årskurs 3 på handelsprogrammet är undantaget på grund av APL. Upplägget innebär att ungefär en tredjedel av eleverna får undervisning på distans.
  • På S:t Petri skola innebär upplägget att en årskurs åt gången har fjärrundervisning. Det innebär att knappt 30 procent av eleverna får fjärrundervisning. Varje årskurs får fjärrundervisning en vecka i taget. Skolan gör inte undantag för laborationer och idrott utan dessa moment omfattas i upplägget.
  • På Agneslundsvägen där Universitetsholmen och Malmö Lärlingscenter huserar kommer undervisningen bedrivas som tidigare. Under vecka 46 går 100 elever på Universitetsholmen ut på, APL. På Malmö Lärlingscenter är redan eleverna ute på APL vissa dagar i veckan.
  • Pauliskolan låter en årskurs åt gången ha fjärr- och distansundervisning en vecka i taget. På så sätt får runt 30 procent av eleverna på skolan fjärr- och distansundervisning varje vecka.
  • På Agnesfrids gymnasium kommer elever i årskurs 2 och årskurs 3 att alternera med att få fjärr- och distansundervisning. Fjärrundervisningen sker i de gemensamma ämnena medan karaktärsämnet sker på plats i skolan. Upplägget innebär runt 70 elever färre i skolan.
  • Malmö latinskola låter årskurserna få växelvis fjärr- och distansundervisning en vecka i taget. Upplägget innebär att runt 30 procent av eleverna får fjärr- och distansundervisning.

Uppläggen börjar gälla antingen denna eller nästa vecka. Skolorna kan komma att göra vissa undantag från uppläggen utifrån behov.

Gymnasiets introduktionsprogram och gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet. På Heleneholms gymnasium, Bellevue gymnasium och Valdemarsro gymnasium fortsätter verksamheten som tidigare.

sv
sv