$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 46

Besökare till äldreboenden uppmanas ringa först, gymnasieelever som pluggar distans får skollunch och förskolorna pausar deltagande i kulturarrangemang. Det är några av frågorna som Malmö stad har arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Malmö stad arbetar för att säkerställa driften av samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Uppläggen för distansundervisning för gymnasieskolor klara

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att fjärr- och distansundervisning på Malmö stads gymnasieskolor skulle utökas. Nu är uppläggen klara och alla skolor når riktvärdet på att ungefär var fjärde elever på de nationella programmen ska få undervisning på distans. Gymnasieskolornas rektorer har arbetat intensivt med att hitta upplägg som passar just sina skolor och deras elevers behov och förutsättningar. De flesta upplägg börjar gälla från och med denna vecka.

Gymnasiets introduktionsprogram och gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet. På Heleneholms gymnasium, Bellevue gymnasium och Valdemarsro gymnasium fortsätter verksamheten som tidigare.
Läs mer om undervisningen på distans vid gymnasieskolor

Skollunch till gymnasieelever som pluggar distans

Från och med den 9 november kan elever på Malmö stads gymnasieskolor som pluggar på distans hämta ut sin skollunch. Upplägget är precis som i våras att eleverna hämtar sin skollunch på utvalda grundskolor. Uthämtningsställena är spridda över Malmö för att öka förutsättningarna för alla elever att hämta ut sin skollunch. För de som inte bor i Malmö och inte kan hämta skollunch kan välja att ansöka om måltidsersättning. Alla elever har fått ett formulär skickat till sig där de får svara på var de vill hämta lunchen och om de har några preferenser.
Mer information om skolluncher

Drop-in anmälningar till SFI stänger

På SFI – svenska för invandrare sker delar av undervisningen på distans för att motverka risken för smittspridning. Mellan den 9-20 november har drop-in-anmälan till SFI på Föreningsgatan 7 tillfälligt stängts på grund av de allmänna råden. Det går fortfarande bra att anmäla sig digitalt och via telefon. Förbokade besök kommer att genomföras.

Har du frågor om SFI och anmälan? Hör av dig till oss. Telefon: 040-343335 eller via mejl sfi.komvux@malmo.se

Även drop-in för den centrala vuxvägledningen (dvs. studie- och yrkesvägledare) på Storgatan 20 i Malmö kommer inte att öppna i nuläget. Verksamheten finns tillgänglig via telefon, mejl och digitala kanaler.
Mer information om vuxvägledningen

Stöd till våldsutsatta

Våld i nära relationer ökar när fler personer är hemma. Dessutom blir det extra svårt för den som utsätts för våldet att söka hjälp: de kan varken göra det när de är på jobbet, skolan eller när förövaren är på jobbet.

Malmö stad arbetar med att nå ut med information om var det finns hjälp att få, bland annat i Vårt Malmö, via fastighetsägare och digitalt. Det ska vara lätt att nå hjälpen, utan att utsättas för ytterligare fara.
Stöd till dig som är utsatt för våld i nära relation

Anhörigstöd kan nås på telefon

I Malmö stad finns anhörigkonsulenter som kan erbjuda specifikt stöd till dig som är anhörig till någon som behöver stöd, omsorg eller vård. På grund av de allmänna rekommendationerna om att undvika att umgås med andra personer än de som man bor med, har förvaltningarnas olika träffar och gruppverksamheter pausats tillfälligt. Anhörigkonsulenterna kan fortfarande nås på telefon.
Information om hur stödsamtal kan ges under coronasituationen

Mindre kultur och färre vuxenkontakter i förskolan

I stadens förskolor genomförs nu flera åtgärder för att begränsa antalet kontakter med vuxna personer som inte brukar finnas i förskoleverksamheten, som ett led i arbetet med att begränsa risken för smittspridning. Bland annat pausas förskolornas besök på Funnys Äventyr året ut. Även andra kulturarrangemang som innebär externa kontakter minskas ned eller pausas, däribland sagostunder på Stadsbiblioteket, föreställningar av Teater 23, måleri i Malmö konsthall och småbarnsbio.

Malmö stads trängselkontroller

Malmö stad fortsätter att utföra kontroller på restauranger och serveringsställen. Cirka 1 130 kontroller har gjorts (till och med den 9 november) på restauranger, caféer, uteserveringar och barer sedan den 17 april och inspektörerna har noterat avvikelser hos 97 verksamheter i Malmö.

Förra veckan (mellan den 2-8 november) har inspektörer från miljöförvaltningen besökt 54 verksamheter, varav 5 hade avvikelser. Tre av besöken kommer att leda till sanktioner i form av föreläggande med vite.

Den 1 juli 2020 trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft och miljöförvaltningen har i uppdrag att se till att den följs. Folkhälsomyndigheten har också en föreskrift med allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) som ska följas, bland annat att besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Situationen kring skyddsmaterial är stabilt

Malmö stad bedömer att läget för skyddsmaterial är stabilt utifrån aktuellt covid-läge. På grund av coronapandemin har efterfrågan på skyddsmaterial ökat från funktionsstödsförvaltningen och hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen och den sistnämnda använder cirka 32 000 munskydd om dagen.

Sedan maj har Malmö stad en central anskaffningscentral, kallad OAC, som säkerställer att det finns tillräckligt med skyddsmateriel i kommunens reserver.

Besökare uppmanas ringa

Just nu finns ett 30-tal med bekräftad covid-19 i äldreomsorgens verksamheter.

För att skydda äldre och sköra har äldreomsorgens personal tillfälligt munskydd i alla ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer (mindre än en meter). Sedan pandemins början har vi följt ansvariga myndigheters rekommendationer. Att det nu är aktuellt med munskydd är på grund av Smittskydd Skånes och Vårdhygien Skånes rekommendationer, som bland annat säger att man kan införa munskydd när det råder en samhällssmitta.

För allas trygghet uppmanas besökare att kontakta det aktuella boendet innan de kommer på besök till korttidsboende, vårdboende eller växelvård. På malmo.se/corona kan du läsa mer om vad som gäller vid besök och vid entrén till boendet finns också en station med information och föreskrifter.


Sjukfrånvaro (statistik)

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är något högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren.Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

sv
sv