Öppna förskolorna stänger tillfälligt

Från och med den 24 november stänger Malmö stads öppna förskolor tillfälligt. Stängningen varar till och med den 31 mars. Datumet kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen ser ut.

– Stängningen sker för att minska risken för smittspridning, säger Peter Lindberg, förskoledirektör. Vi måste nu vända utvecklingen, snabbt och tillsammans.

Beslutet påverkar inte de vanliga förskolorna.

– Det är av stor vikt att förskolorna fortsätter sin verksamhet som vanligt, säger Peter Lindberg. Anledningen till att vi stänger de öppna förskolorna är framför allt att vi behöver göra mer för att smittan inte ska spridas mellan vuxna personer. Vi vill helt enkelt inte samla fler vuxna på samma ställe.

Stärker upp bemanningen på förskolorna

Öppna förskolans medarbetare kommer så länge verksamheten är stängd placeras ut på förskolor där det finns störst behov av att förstärka bemanningen. Medarbetarna kommer att jobba på en och samma förskola eftersom det är viktigt att det blir så lite rörlighet som möjlighet mellan förskolorna. Förskoleförvaltningen har också tagit hänsyn till var medarbetarna bor och hur de tar sig till jobbet, för att inte öka trycket på kollektivtrafiken.

Minskad smittspridning viktigast just nu

Öppna förskolan betyder mycket för många barnfamiljer i Malmö. Nyblivna föräldrar kan behöva lite extra stöd under barnets första tid, och här får små barn som ännu inte börjat förskolan chansen att bekanta sig med lärande miljöer. Inte minst under pandemin har det varit viktigt att ge nyblivna föräldrar en möjlighet att bryta isoleringen som många upplever.

– Vi förstår att det här blir olyckligt för många familjer, säger Peter Lindberg. Men nu är vi i ett läge där vi behöver ta ytterligare steg för att förhindra smittspridning.

Fakta: Öppna förskolor i Malmö

  • I Malmö finns totalt nio öppna förskolor, varav sex tillhör familjecentraler där också annan verksamhet finns. Det finns också ett familjecafé.

  • Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn. Här kan vuxna knyta nya kontakter, diskutera frågor med pedagogerna och få råd och stöd.

  • Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet med olika aktiviteter, som till exempel sångstund. Besökarna behöver inte anmäla sig i förväg, utan kan komma och gå som de vill under öppna förskolans öppettider.