$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 48

Flera kultur- och fritidsverksamheter pausas tillfälligt för besökare, förskolor förstärker sin bemanning och förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 22.00 på restauranger och barer. Det är något av det som Malmö stad har arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Smittspridningen ökar snabbt i Skåne och vi måste alla agera och ta vårt ansvar för att motverka smittspridningen. Det kan vara svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer och hur stadens verksamheter påverkas. Här i “Aktuellt om coronasituationen” samlar vi information om det rådande läget.

Publiktak för åtta personer

Från den 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, förutom för begravningar där regeringen har beslutat ett undantag på 20 deltagare.

Mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Region Skåne och Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att bara testa sig vid symtom och att man avbokar tiden om man inte hämtar ut sitt test så att någon annan kan få tiden. Den snabba ökningen av smittade, i kombination med hög förekomst av andra luftvägssjukdomar, gör att testningen i nuläget är ansträngd i många regioner.

Mer information finns på Region Skånes och Folkhälsomyndighetens webbsidor:

Viktigt att testkapaciteten används på rätt sätt under covid-19-pandemin — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Covid-19 - Region Skåne (skane.se)

Information om öppna och stängda kultur- och fritidsverksamheter

Från den 23 november pausar Malmö stad flera kultur- och fritidsverksamheter tillfälligt för besökare för att minska smittspridningen. Åtgärderna gäller fram till den 13 december då en ny bedömning genomförs.

Kulturförvaltningen, som sedan tidigare har ställt in programverksamhet, pausar nu även Malmö Muséer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och Malmö Stadsarkiv (från den 24 november).

Fritidsförvaltningen stänger alla badanläggningar för allmänheten. Skolsim och simskoleverksamhet för barn samt föreningsverksamhet fortsätter som vanligt.

De verksamheter som vänder sig till barn och unga upp till 15 år kommer att fortsätta med kultur- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt.

Biblioteken fortsätter att vara öppna, i enlighet med bibliotekslagen och verksamhetens demokratiska uppdrag. Sedan tidigare har biblioteken infört en maxgräns för antal besökare. Istället erbjuder biblioteken digitala tjänster, såsom e-böcker, e-tjänster och digital hjälp hemifrån.

Läs mer om vilka kultur- och fritidsverksamheter som är öppna och tillfälligt pausade för besökare

Förskolor förstärker sin bemanning

Den senaste tiden har flera förskolor haft en stundtals ansträngd situation på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen. Förskoleförvaltningen arbetar nu med att tillfälligt förstärka bemanningen på stadens förskolor vid en eventuell ökning av sjukfrånvaron. Målet är att anställa cirka 50 medarbetare (ungefär en per förskoleområde) fram till den 28 februari 2021.

Från den 24 november till den 13 december kommer även ett antal förskolor att få förstärkning av personal eftersom Öppna förskolans verksamheter stänger tillfälligt i syfte att minska smittspridningen. Under denna period kommer Öppna förskolans pedagoger att placeras på de förskolor som behöver ett extra handtag.

Läs mer om öppna förskolan som stänger tillfälligt

Tack för att du kontaktar boendet innan ditt besök

I dagsläget har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ett 30-tal smittade i våra verksamheter. För allas trygghet vill vi att besökare kontaktar det aktuella boendet innan man kommer på besök. Det har fungerat väl de senaste veckorna och det är vi tacksamma för.

Den 20 november kom det nya restriktioner som innebär att kommuner i samråd med Smittskydd tillfälligt kan sätta ett besöksförbud på vårdboenden om det uppstår större smittspridningar.

Undantag gäller dock make/maka och partner. Därför kan det förekomma att ett tillfälligt besöksförbud kan införas på ett eller flera boende om det blir en ökad smittspridning. Under våren såg vi hur ansträngt det var för de äldre under besöksförbudet. Det finns en viktig hälsoeffekt att kunna träffa sina nära och kära, därför blir det inte ett allmänt besöksförbud i Malmö.

I vård och omsorgsnära situationer inom 1 meter använder våra medarbetare munskydd för att minska smittspridningen. Vi uppdaterar ständigt våra medarbetare hur man hanterar skyddsutrustning, så som handskar, munskydd och förkläde.

Tillfälligt alkoholförbud på restauranger och barer från klockan 22.00

Från den 20 november får inte restauranger och barer servera alkohol mellan klockan 22.00-11.00. Om gäster har serverats alkohol före klockan 22.00 får de stanna kvar till klockan 22.30. Mellan klockan 22.30-23.00 kommer restaurangerna och krogarna att vara stängda. Därefter är det åter möjligt att öppna för servering av lättdryck, folköl och mat. Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningens tillståndsenhet som utför tillsynen enligt alkohollagen. Majoriteten av tillsynsbesöken har följt restriktionerna som ägde under helgen, några få hade brister enligt alkohollagen. De flesta verksamheter valde att stänga klockan 22.00 och inte öppna igen klockan 23.00.

Alkoholförbudet gäller inte på särskilda boenden eller rumsservering på hotell och minibarer. Däremot får inte lobby och andra serveringsytor servera alkohol efter klockan 22.30.

Regeringen har utfärdat förbudet mot servering av alkohol efter klockan 22. Förordningen gäller till sista februari 2021.
 Läs mer om den tillfälliga förordningen (pdf)

Undervisning på distans har minskat trängseln

Sedan några veckor tillbaka får ungefär var fjärde elev på de nationella programmen vid Malmö stads gymnasieskolor undervisning på distans. Det har minskat trängseln i skolornas korridorer. Malmö stads redan genomförda utökning av undervisningen på distans går i linje med regeringens besked i förra veckan att utöka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning. Förvaltningen ser nu samtidigt över om regeringens beslut ger fler möjligheter att ytterligare minska trängsel och dämpa oro. Målet är att långsiktigt kunna hålla gymnasieskolorna öppna.

Stora delar av undervisningen på Komvux och SFI sker sedan tidigare på distans och fortsätter därmed som tidigare.

Grundskolorna i Malmö är öppna och har varit det under hela pandemin. Folkhälsomyndigheten konstaterar att grundskolorna inte har visat sig vara en miljö där det nya coronaviruset sprider sig mer än på andra håll. Beslut har fattats om att skolpersonal kan till viss del jobba hemifrån och det är främst när eleverna inte är på plats.

Upplev Vinterdröm i Folkets Park och Vinter i City utomhus

Vinterdröm i Folkets Park bedöms inte påverkas av nuvarande restriktioner. Under Vinterdröm kommer Folkets park att belysas och smyckas till ett vinterlandskap med bland annat olika vinterträdgårdar. Syftet med satsningen är att uppmana Malmöbor att vara ute och röra på sig. Folkets Park har stora ytor och det går fint att ha en härlig upplevelse där och samtidigt hålla ett säkert avstånd.

Vinter i City genomförs som planerat och bedöms inte påverkas av restriktionerna. Aktiviteten är anpassad utomhus på ett stråk längs gågatan från Triangeltorget till Gustav Adolfs torg och Stortorget. Vi vill ge Malmöborna glädje och värme under en annars mörk, kall och blåsig period av året. I år är detta extra viktigt då pandemin har dominerat stora delar av 2020.

Läs mer om Vinter i city

Inställda guidade turer i Torup och Katrinetorp

Från den 24 november och fyra veckor framåt avbryter Malmö stad trädgårdsvisningar i Torup och Katrinetorp, samt guidade turer i Kalkbrottet. Även Torups friluftsgård pausas för allmänheten.

Just nu ser Malmö stad över parkeringssituationen i Torup. Det är många som vill besöka Torup och Bokskogen och trycket är därför högt på parkeringsplatser. Malmö stad arbetar med att hitta en lösning för att underlätta för besökare.

Läs mer om Bokskogen i Torup

Inspektioner på restauranger, caféer och barer

Under vecka 47 besökte inspektörer från miljöförvaltningen 56 verksamheter, varav fyra hade avvikelser. Avvikelserna kan komma att leda till sanktioner i form av föreläggande med vite och utdömande av vite.

Vår bedömning av tillsynen som utfördes kvällstid är att det har varit få gäster på plats.

Miljöförvaltningen har nu gjort totalt cirka 1 215 cirka inspektioner på restauranger, caféer och barer i Malmö. Vid våra besök har vi noterat avvikelser hos 103 verksamheter.


Sjukfrånvaron Malmö stad

Utifrån det allvarliga läge som vi nu befinner oss i Skåne och de åtgärder regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat under veckan, har Malmö stad vidtagit de åtgärder som krävs för att bryta den negativa utvecklingen. Fokus för Malmö stad är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

sv
sv