$left
$middle

Nadine Byrne, Hi Mom (Tent), 2014. Foto: Malmö Konstmuseum

Anna Kockums stipendium delas i år ut till Nadine Byrne, Karin Lindh och Melanie Wiksell

Stipendiet à 50 000 kr delas varannat år ut av Malmö Konstmuseum till konstnärer för studie- eller inspirationsresor, i första hand till Österlen.

Nadine Byrne (f.1985) tog en MFA 2011 på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar inom flera olika medier såsom, skulptur, ljud, video, performance och teckning. Byrne har haft utställningar på bl.a. Konstakademin, Stockholm, Elastic Gallery, Stockholm och Sandvikens konsthall. I sitt konstnärskap bearbetar hon ämnen som förlust, minne, dröm och ritual som sammanflätas med hennes intresse för material och dess inneboende språk och historia.

Byrne ämnar företa en arbetsresa till Ven som har en stark personlig koppling till henne.

Karin Lindh (f. 1977) tog en MFA på Kungliga Konsthögskolan 2005 i Stockholm och ett postmasterprogram i arkitektur 2008-2009 på samma skola. Hon arbetar med skulptur i det offentliga rummet i projekt som ofta är byggnadsintegrerade. Lindh har haft konstnärliga uppdrag i offentlig miljö på bl.a. följande platser: Pendlarkatedralen, gestaltningsuppdrag för Citybanan. ”Andetag”, gestaltningsuppdrag för Nya Karolinska , Solna och pågående ”Vattnet är källan”, gestaltningsuppdrag för Helsingborgs nya sjukhus.

Lindh vill göra en resa genom Skåne för att lära sig mer om Skånes geologiska historia. Genom besök hos stenproducenter vill hon även lära sig mer om de olika naturstenar som finns.

Melanie Wiksell (f.1987) tog en MFA på Umeå konsthögskola 2017. Genom skulpturer, objekt och installationer utforskar hennes verk kollektiva och privata narrativ. Hennes material är textilier, hö, skumgummi, vax, glas och bruksföremål och genom dessa utforskar hon sorgens riter och dess betydelse i en sorgeprocess. Wiksell har haft utställningar på bl.a. Logrock, Galleri Nos, Stockholm, Orgelpunkt, Galleri Gerlesborg, Bohuslän och Skulpturfestival, Galleri Koordinaten, Oxelösund

Wiksell ska samla historiska och platsspecifika fakta kring området Österlen, i syfte att undersöka traktens begravningstraditioner. 

Anna Kockums fond delas ut av Malmö Konstmuseum och förvaltas av Kommunstyrelsen i Malmö.

sv
sv