$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 49

Ny satsning på det digitala klassrummet för lärarna, mötesplatsen ReTuren bedriver digitalt språkcafé och tillsyn på restauranger och krogar fortsätter. Det är något av det som Malmö stad har arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Nya rådet: symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Enligt den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten bör yngre barn i för- och grundskola stanna hemma om någon de bor med har covid-19. Detta för att avlasta personalen inom skola och förskola. Sedan tidigare gäller även rekommendationerna för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om den nya rekommendationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

Digitalt språkcafé på mötesplatsen ReTuren

Återvinningscentralen och mötesplatsen ReTuren i Lindängen erbjuder nu ett digitalt språkcafé för alla som vill och är i behov av att förbättra sina kunskaper i svenska.

Språkcaféet är måndagar och onsdagar klockan 9–11 samt tisdagar och torsdagar klockan 13–15. Första timmen inleds med ett öppet samtal där deltagarna tränar på att prata inför andra. Andra timmen får deltagarna hjälp med läsförståelse, läxor i grammatik och andra uppgifter.

Du som vill delta ring eller sms:a till 0733-05 89 24 och meddela ditt intresse till gruppchatten ”Mötesplats returen språkcafé” (i WhatsApp). Uppge namn och telefonnummer.

Läs mer om ReTuren på deras Facebooksida: https://www.facebook.com/ReTurenMalmo

Här kan du få boktips på nyutgiven litteratur

Vill du få boktips? Då ska du besöka Bellevuegårdsbibliotekets digitala bokcafé. Här får du tips på böcker på nyutgiven litteratur av bibliotekets personal. Det digitala bokcaféet vänder sig till vuxna.
Ta del alla boktips

Satsning på det digitala klassrummet

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen satsar på att skapa ännu bättre förutsättningar för lärarna vid fjärr- och distansundervisning. Genom att teckna licensavtal för Google Enterprise får lärarna tillgång till flera nya användbara funktioner.

Malmö stads lärare på gymnasieskolor använder sedan tidigare Google Apps for Education som har fått namnet Malmö Apps. I den digitala miljön finns hittills allt från mejl, kalender och en drive för att spara saker, till att samla sin klass i ett digitalt klassrum.

Nu satsar förvaltningen på att uppgradera till lösningen Google Enterprise. Det innebär att lärarna får tillgång till fler digitala verktyg som kan användas i undervisningen. På ett enkelt sätt kan lärarna till exempel dela upp de digitala klassrummen i mindre grupper, ställa frågor i realtid och göra omröstningar. Det finns också en funktion där lärarna kan ta ut en närvarolista, vilket sparar administrativ tid. Satsningen på den nya licensen innebär också att lärarna kan ta del nya uppdateringar och digitala lösningar framöver. Uppgraderingen är på plats och tillgänglig för alla förvaltningens medarbetare.
Läs mer om satsningen på det digitala klassrummet

Cafékvällar på Garaget tillfälligt inställt

Tidigare har personer med LSS-insats, till exempel personlig assistans, boende med särskild service eller daglig verksamhet kunnat anmäla sig till cafékvällar på biblioteket Garaget. Under cafékvällarna bjuds det på musik, dans och tävlingar. Dessa kvällar är nu tillfälligt inställda för att minska smittspridningen. Funktionsstödsförvaltningen återkommer med information när kvällarna återupptas.
Mer information om cafékvällar på Garaget

Kiosken på Öresunds Funkis är åter öppen för allmänheten

Fritidsförvaltningen har åter öppnat kiosken på den tillgänglighetsanpassade mötesplatsen Öresunds Funkis vid Ribersborgsstranden. Kaféet har en liten vintermeny med kaffe, varm choklad, dryck, varm korv och kakor. Kiosken är öppen måndagar till söndagar klockan 10–15. Toaletter kommer att vara tillgängliga under kioskens öppettider. Övriga delar av anläggningen är stängda för säsongen. Kiosken är öppen till den 13 december, men perioden kan komma att förlängas.
Läs mer om Öresunds Funkis

Julstök i annorlunda form

Just nu har vi ett 40-tal smittade med bekräftad covid-19 i äldreomsorgens verksamheter. Under hösten har vi säkrat inomhusbesök genom att anhöriga ringer till aktuella boendet innan besök. Vi tycker det har fungerat väl och vill gärna att anhöriga även i fortsättningen ringer innan besök. Den 20 november kom regeringen med besked om möjligheten att kunna införa lokala besöksförbud. I dagsläget har vi inget besöksförbud på våra äldreboenden, men vi är positiva till att möjligheten för besöksförbud finns om det uppstår ett behov. Vi uppdaterar ständigt våra medarbetare i hur man på rätt sätt hanterar skyddsutrustning, såsom handskar, munskydd och förkläde. Vi använder också munskydd vid insatser inom 1 meter från brukare.

Julen ser lite annorlunda ut i år. Eftersom vi inte kan besöka varandra i samma utsträckning som tidigare tar Julstök på torpet hem till äldre istället. Från den 29 november kommer hälsa- vård, och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen att sända ett adventsprogram speciellt för äldre. Avsnitten kommer även att sändas den 6 december, 13 december och 20 december på https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv/Kultur-for-aldre.html och på https://www.facebook.com/halsavardochomsorg.

Tillsyn på restauranger och krogar

Den 23–29 november hade trängseltillsynen fokus på serveringar och Black Friday. Under veckan har inspektörer från miljöförvaltningen besökt 56 verksamheter, varav två hade avvikelser. Avvikelserna kan komma att leda till sanktioner i form av föreläggande med vite. Vår bedömning av tillsynen som vi gjorde under Black Friday, fredagen och lördagen, är att det har varit lugnt på serveringsställena. Totalt har vi gjort cirka 1264 inspektioner där vi noterat avvikelser hos 96 verksamheter.

När det gäller alkoholtillsynen av den nya lagstiftningen om förbud av servering av alkohol efter klockan 22.00 på restauranger och krogar har tillsynsverksamheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen under veckan besökt 21 verksamheter. Ett fåtal av dessa hade anmärkningar enligt alkohollagen. Vår bedömning är att majoriteten av de verksamheter vi besökt har följt lagstiftningen. Några verksamheter valde att öppna igen klockan 23.00, men majoriteten av restaurangerna stängde klockan 22.30.

Pandemin är inte bara en prövning för sjukvården, äldreomsorgen och annan välfärd. Den är också en hård prövning för Malmös företag som kämpar med att få kalkylen med färre kunder och samma utgifter som tidigare att gå ihop. För att underlätta den ekonomiska pressen för verksamheter har Malmö stad beslutat om följande stödåtgärder:

  • Avgifter för bland annat uteserveringar efterskänks i år. De avgifter som har betalats kommer att återbetalas av kommunen.
  • Avgifter för samtliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd efterskänks i år. Arbetet med att återbetala dessa är igång.
  • Möjlighet att ordna takeaway utanför restauranger (med polistillstånd).

Läs mer om de stödåtgärder Malmö stad genomför för näringslivet

Sjukfrånvaron Malmö stad

Utifrån det allvarliga läge som vi nu befinner oss i Skåne och de åtgärder regeringen och Folkhälsomyndigheten har vidtagit hittills vill Malmö stad tydligt markera att vi tillsammans behöver bryta den negativa utvecklingen. Malmö stad har stängt populära besöksmål (som badhus och Malmö muséer) för allmänheten fram till den 13 december då en ny bedömning görs utifrån förnyade statliga direktiv. Malmö stad arbetar också för att säkerställa att barnens vardag fortsätter fungera på ett sådant sätt att smittspridningen minimeras.

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen nedan visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

sv
sv