$left
$middle

En pappersfaktura från Malmö stad

Malmö stad inför digitala fakturor

Saknar du din pappersfaktura?
Om du anmält dig för e-faktura i din internetbank, om du har ”Min Myndighetsbrevlåda” eller Kivra? Då kommer fakturan framöver finnas där om du önskat det.

Malmö stad inför succesivt digitala fakturor från december. Fakturor gällande barnomsorg, vård och omsorg, färdtjänst samt LSS kommer igång i februari/mars 2021.

E-faktura

E-faktura är ett enkelt sätt för dig att betala dina räkningar. E-faktura innebär att fakturan skickas direkt till din internetbank och att nödvändiga uppgifter är förifyllda.
Gå in på din internetbank för att ta reda på mer och se hur du anmäler dig för e-faktura.

Autogiro

Naturligtvis kan du även betala återkommande fakturor med autogiro.
Med autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag. Det är ett enkelt sätt att betala återkommande räkningar. Kontakta din bank för om du önskar detta sätt att betala.

"Min myndighetspost"

En annat sätt att få sin faktura digitalt från Malmö stad är om du har anmält dig till ”Min myndighetspost”
Läs mer om Min myndighetsbrevlåda

Kivra

Du kan också registrera dig till Kivra. Dit kan du också få din faktura och betala fakturan där om ditt bankkonto är anslutet till Kivra.
Kivra finns både som mobilapp och på webben.
Läs mer om Kivra

sv
sv