$left
$middle

Lisbeth Bern får vet att att hon är gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens pristagare. Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg läser upp motiveringen via ett digitalt möte. Foto: Frasse Franzén

Här är vinnarna av Malmö Pedagogpris

Vinnarna av Malmö Pedagogpris 2020 har nu utsetts. Det är tredje året priset delas ut till pedagoger på Malmös tre skolförvaltningar. Här är de tre vinnarna.

Kvinna med pris i handen.

Förskoledirektör Peter Lindberg överraskar Magdalena Stenström, vinnare av Malmö pedagogpris 2020 i kategori förskola Foto: Kristian Ingers 

Vinnare förskoleförvaltningen: Magdalena Stenström (Bokträdgården)

Magdalena Stenströ som jobbar som utepedagog i Bokträdgården är förskoleförvaltningens vinnare av Malmö Pedagogpris. Hennes oförtröttliga entusiasm, estetiska och ekologiska känslighet och enorma glädje smittar av sig på både barn och kollegor.

Stort grattis, hur känns det?

– Jag är i chock! Det känns fantastiskt! Jag vet knappt vad jag ska säga, jag är rörd och stolt. Jag vill berätta för alla om detta!

Vad är det som gör just dig till vinnare av Malmö pedagogpris 2020 tror du?

–Bokträdgården är en fantastisk plats som vi skapar tillsammans, det är verkligen inte bara jag. Jag hade aldrig kunnat göra detta utan alla barn och pedagoger. Egentligen är detta allas pris.

Motivering:

Med ett djupt allvar och stor lust möter Magdalena Malmö stads förskolebarn i Bokträdgården. Genom en oförtröttlig entusiasm, estetisk och ekologisk känslighet och enorm glädje som smittar av sig ger Magdalena barnen förutsättningar att utveckla sinnliga förmågor och utforska naturen i relation till sig själva och sin värld. Upplevelser, lek och lärande står i fokus när nya förbindelser och berättelser skapas mellan barn, pedagoger, naturen och staden. Bokträdgården är en viktig plats och Magdalenas arbete är betydelsefullt för en hållbar nutid och en hållbar framtid. Genom Magdalenas förmåga att tolka naturen som en helhet har Bokträdgården förvandlats till en 100-språklig värld för Malmös barn.

Läs mer om pristagaren och prisutdelningen här.

Kvinna som tagit emot pris

Roza Risteska är vinnare på grundskoleförvaltningen. Foto: Anton Daag 

Vinnare grundskoleförvaltningen:
Roza Risteska (Modersmålsenheten)

Modersmålsläraren Roza Risteska är grundskoleförvaltningens vinnare av Malmö Pedagogpris 2020. Hon får priset bland annat för sin viktiga roll att utveckla och driva en kvalitativ modersmålsundervisning och studiehandledning.

Stort grattis, hur känns det att ha fått Malmö pedagogpris 2020?

– Det känns jättebra! Jag är glad och stolt över mig själv faktiskt. Jätteroligt att så många kollegor och även elever har nominerat mig. Jag blev glad bara av att vara nominerad, det räckte för mig men nu är jag så klart ännu gladare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få dela med mig av allt jag kan till kollegor, chefer och elever. Jag är glad att jag har fått stort förtroende från ledningen att kunna arbeta med det jag tycker är roligt och som jag är bra på.

Motivering:

Som förstelärare på modersmålsenheten har Roza en viktig roll i att utveckla och driva en kvalitativ modersmålsundervisning och studiehandledning. Rozas långa erfarenhet som lärare med stor relationell och kommunikativ kompetens, är värdefullt i uppdraget som förstelärare när hon handleder lärare med utgångspunkt i aktuell forskning för att belysa olika delar av undervisningens kvalitet. Genom tillit, tillgänglighet och goda relationer bidrar hon även till en god arbetsmiljö. Roza arbetar också med att planera undervisning med formativ bedömning, digitala verktyg och språklig stöttning, vilket möjliggör för eleverna att utvecklas mot målen. Det stora antalet nomineringar ger en samstämmig bild av en oerhört kompetent pedagog som bedriver en undervisning med fokus på kvalitet, tydlighet, engagemang och delaktighet och som i hög grad bidrar till ett kollegialt lärande.

Läs mer om pristagaren och prisutdelningen här.

Kvinna som tar emot pris

Lisbeth Bern är vinnare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Foto: Anna Singhateh

Vinnare gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen:
Lisbeth Bern

Lisbeth Bern som arbetar som lärare i svenska som andraspråk på komvux är årets vinnare av Malmö Pedagogpris. Årets pristagare fick hela 32 nomineringar och i motiveringen lyfts hennes innovativa och elevnära distansundervisning fram.

Stort grattis Lisbeth Bern! Hur känns det?

– Det känns jätteroligt! Och jätteroligt att vuxenutbildningen får ett pris. Men det borde ju är inte bara vara jag – även mina kollegor Krisztina Baloug-Olsson, Lisette Thell och Åse Råstam borde få pris.

Vad är det som gör just dig till vinnare av Malmö pedagogpris 2020 tror du?

– När jag tog jobbet med att bygga upp och börja jobba med distansundervisning i grundläggande svenska som andraspråk så var jag väldigt tydlig med att jag måste få lov att misslyckas – för jag hade ju aldrig gjort det innan. Och vi har verkligen utvecklats – det har varit en stor resa som också har lett till goda resultat. Det har varit en jätterolig utmaning.

Motivering:

Genom tydliga mål och löpande feedback skapar Lisbeth goda förutsättningar för elever att äga sitt eget lärande och utvecklas mer än de trodde var möjligt. Lisbeth har hög tilltro till sina elevers förmåga och stöttar och motiverar dem behovsanpassat. Genom innovativ och elevnära distansundervisning når Lisbeth fram till sina elever, trots det fysiska avståndet dem emellan. Hon ser nya möjligheter hela tiden och bidrar i hög grad till ett kollegialt lärande inom vuxenutbildningen genom att frikostigt dela med sig av sin kompetens och erfarenheter. Lisbeth ar utvecklat distansundervisningen inom grundläggande svenska som andraspråk, och beskrivs av sina elever som en proffsig pedagog med ett lektionsupplägg som är både utmanande, motiverande, roligt och lärorikt.

Läs mer om pristagaren och prisutdelningen här.

sv
sv