$left
$middle

Kungen invigde Citytunneln 2010 inför ett stort pressuppbåd.

Idag fyller Citytunneln 10 år

Den 4 december 2010 invigdes Citytunneln i Malmö med kunglig närvaro och ett stort artistuppbåd vid Centralstationen. Kung Carl XVI Gustaf invigde Citytunneln med orden; Jag vill lyckönska ett projekt i tiden och inviger därmed Citytunneln.

En invigning med Hans Majestät måste ju vara av extra betydelse. Det förstår nog var och en. Men vad betydde egentligen Citytunneln för Malmö? Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad tvekar inte på svaret.

– Citytunneln har varit en avgörande faktor bakom det Malmö vi ser idag, men framförallt för det Malmö vi ser kommer att utvecklas under många decennier framöver. Den ritade om Malmös och regionens fysiska karta, säger Marcus Horning.

Ny stadsutveckling och nya urbana sammanhang

Genom att Citytunneln knöt ihop delar i Malmö som tidigare inte haft en direkt relation öppnade sig helt nya möjligheter. Potential som inte vore möjlig utan Citytunneln. Den öppnade upp för ny stadsutveckling och nya urbana sammanhang runt samtliga stationer i Hyllie, Triangeln och Malmö C.

– Tack vare den fysiska uppkopplingen på en internationell och nationell länk öppnar sig nya dörrar för näringslivet att etablera attraktiva miljöer för innovation och utveckling. De nya stationerna i staden har i sin tur ritat om den mentala kartan för alla som bor och verkar i staden. Johanneskyrkan som tidigare var relativt anonym har nu en given plats på alla Malmöbors karta över viktiga målpunkter Malmö.

I förlängningen har Citytunneln bidragit till att göra Malmöpendeln relevant, menar Marcus Horning. Den förbinder centrala Malmö med Östervärn, Rosengård, Persborg och Svågertorp. Den kommer att vara en stomme i Malmös fortsatta stadsutveckling under lång tid framöver.

Har den haft någon betydelse för skåningar eller nationellt?

– Eftersom Citytunneln är en livsnerv i det nationella och regionala tågnätet, ritades även den regionala kartan om. Skåne är en tätt integrerad arbetsmarknadsregion där alla orter stora som små har ett nära beroende av varandra, menar Marcus Horning.

Ökad attraktionskraft för hela regionen

Citytunneln har möjliggjort för en utökad arbetsmarknad på båda sidor Öresund och inom Skåne. Den har flätat samman orter och sammanhang vilket skapat en ökad attraktionskraft i regionen som helhet. Med sömlösa förbindelser till hjärtat av små, medelstora och större orter i regionen skapas optimala förutsättningar för att ta tillvara på regionens mångfald och kapacitet.

– Järnvägen har just kvalitén att i de flesta orter leda pendlaren eller besökaren in i hjärtat av staden. I förlängningen har Citytunneln lagt en grund för att göra järnvägen till en hållbar livsnerv för Sverige och vidare ut i Europa. En livsnerv som kommer att stärkas ytterligare när Fehrman Bält-förbindelsen öppnar om cirka åtta år. Vi kommer att se fortsatta synergier till Citytunneln, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för en lång tid framöver, avslutar Marcus Horning.

Nya framtida infrastruktursatsningar

Klas Nydahl var i egenskap av Malmö stads projektledare med redan från Citytunnelns utredningsstart på nittiotalet fram till invigningen år 2010. Nu deltar han i utredningar av den nya stora infrastruktursatsningen, Öresundsmetron.

Vilken betydelse tror du att den här typen av infrastruktursatsningar har?

– Jag tror att de har stor betydelse på många sätt. Att underlätta det dagliga resandet genom kloka satsningar som underlättar miljövänlig kollektivtrafik är viktigt både inom staden och för utbyte med regionen runt omkring Malmö. Dessutom blir dessa stora satsningar symboler för framtidsvisioner som kan göra malmöborna stolta över sin stad. Samtidigt lockas andra investerare att satsa exempelvis runt olika stationer, säger Klas Nydahl.

Vad utreder ni?

– Vi har sedan 2012 tillsammans med Köpenhamns kommun utrett hur en tunnelbana mellan städerna skulle kunna avlasta Öresundsbron så att mer godstågstrafik kan transporteras på bron. Det behovet pekar alla prognoser på. Och vi utreder hur Öresundsmetron kan förlängas in i Malmö med olika sträckningar. Utredningarna beräknas vara klara med en första utredningsetapp under våren 2021.

– Vi funderar också på hur Öresundsbron och Öresundsmetron skulle kunna samarbeta organisatoriskt och finansiellt, de kompletterar ju varandra i att betjäna alla trafikanter tvärs södra Öresund

Vågar du gissa på ett datum för invigningen av Öresundsmetron?

– Vi har en arbetshypotes med invigning år 2035 men Malmö och Köpenhamn behöver gå i takt liksom svenska och danska staten för att det ska gå. Med andra ord gissar jag tidigast år 2035 men eventuellt något eller några år senare, avslutar Klas Nydahl.


Nyfiken på Öresundsmetron?

Läs mer på malmo.se/oresundsmetron

Invigningen i media för tio år sedan

Citytunneln är invigd | sydsvenskan.se

Citytunneln i Malmö invigd | SVT Nyheter

Citytunneln i Malmö invigdes av kungen | Kvällsposten (expressen.se)

sv
sv