$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 50

Gymnasieelever går över till fjärr- och distansundervisning, Malmö stads sim- och gymanläggningar håller stängt över jul och nyår och Malmös luciatåg kan följas direkt från soffan. Det är något av det som Malmö stad har arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Pandemianpassat luciafirande

I år behövs Lucias ljus i mörkret mer än någonsin. För att sprida värme och glädje gör Malmös lucia i år ett digitalt framträdande. Konserten är inspelad på medeltida Malmöhus slott och visas på Malmö stads vård- och äldreboenden. Den 13 december kan du följa luciafirandet på malmo.se/lucia eller på Malmö stads Facebooksida, direkt från soffan.

Malmö stads gymnasieskolor övergår till fjärr- och distansundervisning

Förra veckan kom Folkhälsomyndigheten med rekommendationen att gymnasieskolorna i Sverige delvis ska stängas och övergå till fjärr- och distansundervisning. Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har från den 7 december övergått till fjärr- och distansundervisning.

Vissa elever och moment i undervisningen undantas dock från rekommendationen. Det gäller elever på introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan som fortsätter sin undervisning på plats i skolorna. Andra undantag är praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov samt examinationer som inte kan genomföra på distans. Det går också att göra undantag och låta elever som är sårbara för distansundervisning att komma till skolan.

Idag går det runt 6 700 elever på Malmös kommunala gymnasieskolor. Eftersom introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan inte omfattas av rekommendationen är det cirka 5 500 elever som får undervisning på distans.

Fjärr- och distansundervisning kommer att bedrivas fram till den 15 januari på Malmö stads gymnasieskolor, om inte Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer.

Läs mer om övergång till undervisning på distans på gymnasieskolorna - Malmö stad (malmo.se)

Förskolor och skolor har öppet som vanligt

Folkhälsomyndigheten gick även ut med rekommendationen att symtomfria barn i förskola och skola som bor tillsammans med närstående som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma tills närstående har tillfrisknat. Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att Malmö stads förskolor och grundskolor har öppet som vanligt och välkomnar barn och närstående till barn som är friska till förskolan och grundskolan.

På Malmös förskolor har man den senaste tiden arbetat med att tillfälligt förstärka bemanningen med cirka 50 medarbetare på förskolor på grund av hög frånvaro bland personalen. Vår högsta prioritet är att fortsätta hålla förskolor öppna och då behöver vi ha en viss bemanning. Vikarier förstärker där behov finns, och flyttas samtidigt så lite som möjligt mellan förskolorna för att inte riskera att smittspridningen ökar.

På grundskolorna råder skolplikt och friska och symtomfria elever som bor i hem utan smitta (dvs. covid-19) ska gå i skolan. I veckan kommer grundskoleförvaltningen att göra ett informationsutskick på flera språk kring detta till alla elevers vårdnadshavare.

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns mer information om rekommendationen: Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Malmö stads publika kulturverksamheter och biblioteken

Sedan den 24 november till och med den 13 december är delar av kulturförvaltningens publika verksamheter stängda för besökare för att minska smittspridningen, såsom Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall, Malmö Stadsarkiv, Arena 305 och ReTuren.

Biblioteken i Malmö är öppet som vanligt, i enlighet med inriktningen av bibliotekslagen och verksamhetens demokratiska roll. De begränsningar och åtgärder som har vidtagits på biblioteken sedan tidigare gäller.

Läs mer om vilka kulturverksamheter som är öppna och stängda i Malmö

Malmö Kulturskola fortsätter och begränsar fysisk undervisning

Elever på Malmö Kulturskola kommer från och med den 7 december att gå över till distansundervisning. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor bör övergå till fjärr- och distansundervisning, väljer nu Malmö Kulturskola att köra distansundervisning för elever födda 2004 eller tidigare. Beslutet gäller till och med den 6 januari 2021.

De kulturverksamheter som vänder sig till yngre barn, födda 2005 eller senare, kommer att fortsätta som tidigare. Detta berör större delar av Malmö Kulturskolas verksamheter. Även El Sistema fortsätter sin kör- och orkesterverksamhet på Holmaskolan, Kroksbäcksskolan, Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan, Kirsebergskolan och Rörsjöskolan.

Allaktivitetshusen är fortsatt öppet för barn och unga på Lindängenskolan, Hermodsdalsskolan och Apelgårdsskolan.

Malmö stads bad- och gymanläggningar håller stängt över jul och nyår

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och de förlängda allmänna råden i Skåne har delar av Malmö stads fritidsanläggningar med bad- och gymverksamhet varit tillfälligt stängda för allmänheten sedan den 23 november. Anläggningarna kommer att vara stängda för allmänheten över jul och nyår (till och med den 10 januari).

Följande verksamheter är stängda för allmänheten:

  • Hylliebadet, Rosengårdsbadet, Oxievångsbadet, Simhallsbadet, samt
  • Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter.

Kirsebergs och Limhamns ishall är fortsatt stängda fram till och den 10 januari.

Mer information om Malmö stads ishallar

Åldersbegränsning på fritidsgårdar och Kul i Malmö-aktiviteter

Sedan 23 november är Malmö stads fritidsgårdar öppna för barn, födda 2005 eller senare. Beslutet gäller till och med den 10 januari. Fritidsgårdarna håller även öppet under jullovet.

Kul i Malmö-aktiviteter som riktar sig till barn och unga fortsätter för barn som är yngre än 15 år.

Eget provtagningsteam snabbar på smittspårningsarbetet

I dagsläget har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 40-tal smittade i sina verksamheter.

För att snabba på smittspårningsarbetet bland brukare och patienter har förvaltningen ett eget provtagningsteam. Sjuksköterskorna inom förvaltningen har under hösten haft det mycket ansträngt på grund av det stora antalet smittspårningar och provtagningar. Tack vare provtagningsteamet avlastas sjuksköterskorna som nu istället kan fokusera på vårdarbetet.

För allas trygghet vill vi att du som besöker våra boenden kontaktar det aktuella boendet före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård.

Trängseltillsyn på restauranger och krogar

Miljöförvaltningens inspektörer fortsätter att göra trängselkontroller på restauranger, caféer och barer i Malmö. Under vecka 49, mellan den 30 november och den 6 december, fick 29 verksamheter kontrollbesök. Alla serveringsställen fick godkänt på sina åtgärder för att minska trängsel, vilket ledde till att ingen avvikelse noterades. Under lördag natt, den 5 december, besöktes också de verksamheter som meddelat att de ska öppna igen klockan 23.00 (efter att ha stängt 22.30 på grund av alkoholförsäljning). Inspektörernas bedömning av tillsynen, som gjordes under lördag kväll/natt, är att det var mycket lite folk ute på krogarna.

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april, gjort 1 305 inspektioner på restauranger, caféer och barer och noterat avvikelser hos 97 verksamheter.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Utifrån det allvarliga läge som vi nu befinner oss i Skåne och de åtgärder regeringen och Folkhälsomyndigheten har vidtagit hittills vill Malmö stad tydligt markera att vi tillsammans behöver bryta den negativa utvecklingen. Malmö stad har stängt populära besöksmål (som badhus och Malmö muséer) för allmänheten fram till den 13 december då en ny bedömning görs utifrån förnyade statliga direktiv. Malmö stad arbetar också för att säkerställa att barnens vardag fortsätter fungera på ett sådant sätt att smittspridningen minimeras.

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad har sedan mars legat i genomsnitt 1,7 % högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

sv
sv