$left
$middle

Malmö Konsthall har sedan 2011 drivit Konstlyftet, ett projekt för vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Projektet får en nystart 2021, då i samarbete med MKB Fastighets AB och funktionsstödsförvaltningen. Foto: Konsthallens arkiv

Deltagare i daglig verksamhet skapar offentligt konstverk i Sofielund

Deltagare i daglig verksamhet enligt LSS kommer under 2021 att skapa ett offentligt konstverk i Sofielund. Det möjliggörs genom ett samarbete mellan Malmö Konsthall, MKB Fastighets AB och funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad.

Malmö Konsthall har sedan 2011 drivit Konstlyftet, ett projekt som utvecklats i nära samarbete med daglig verksamhet enligt LSS, för vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Deltagarna har skapat konst efter att ha inspirerats av Malmö Konsthalls utställningar, och har varje år ställt ut sina verk på Malmö Konsthall eller andra platser i Malmö. Konstlyftet har sedan 2011 vuxit med flera grupper per år och under 2020 har ett samarbete mellan Malmö Konsthall, MKB och funktionsstödsförvaltningen tagit form för att möta det stora intresset.

Deltagare från LSS-verksamheterna Pappersmakarna, Butik Holmgången och Fabriken under 2021 kommer att skapa en konstnärlig gestaltning till MKB:s fastighet som kallas Trevnaden i Sofielund. Arbetet genomförs tillsammans med konstnärerna Karin Hasselberg Mang och Cecilia Wendt, med planerad invigning hösten 2021. Material, tematik och teknik kommer att beslutas tillsammans i gruppen.

Verksamheten ska vara ett fritt rum för inspiration och skapande utifrån varje persons behov och förutsättningar och verka för ökad förståelse mellan malmöbor. Inom Konstlyftet 2.0 ges även möjlighet till fördjupat skapande under handledning av yrkesverksamma konstnärer för dem som har större ambitioner att utveckla ett professionellt konstnärskap.

Ta del av en film om projektet, skapad av den daglig verksamheten Antennen

sv
sv