$left
$middle

Nya restriktioner: All icke-nödvändig kommunal verksamhet ska stängas ned

Regeringen inför nu ytterligare restriktioner med anledning av pandemin. Bland annat ska all kommunal verksamhet som inte är nödvändig stängas ner med omedelbar verkan och hållas stängd fram till den 24 januari 2021. Malmö stad ser nu över vilka beslut som behövs tas och återkommer snarast möjligt med mer information.

De nya restriktionerna är som följer:

  • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
  • Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
  • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.
  • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.
  • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
  • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.

Malmö stad följer nationella råd och rekommendationer som kommer från regeringen och regionala myndigheter. Vi kommer nu att analysera och diskutera vad de nya rekommendationerna innebär för våra verksamheter.
Vi återkommer med mer information.

sv
sv