$left
$middle

Carina Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande i Malmö

Digital julhälsning från kommunfullmäktiges ordförande

Malmö stad fortsätter i år traditionen med en kortare julfanfar och tal från Rådhusets balkong på julafton kl. 12.00 men tyvärr inte på plats utan i år får man följa det digitalt.

Normala år är det också dans kring granen på Stortorget men det får vila tills nästa år.

Ända sedan år 1546 har julen blåsts in från Rådhuset, och under många hundra år hade också begreppet julefrid ett juridiskt innehåll.

Julen blåstes in, julfriden utlystes på julafton och det innebar att brott under tiden fram till Tjugondag Knut gav dubbla böter.

Följ årets julinblåsning med efterföljande tal av kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson kl 12.00 på julafton.

Julhälsning

sv
sv