$left
$middle

Kultur- och fritids­verksamheter för alla åldrar stängs

Smittläget i samhället är mycket allvarligt. Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om nationella restriktioner har Malmö stad beslutat att stänga stadens kultur- och fritidsverksamheter för alla åldrar, till och med den 24 januari 2021. Det tidigare beslutet om att bedriva fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolan förlängs.

Den 18 december införde regeringen nationella restriktioner för att minska smittspridningen i samhället. Sedan pandemins initiala skede har Malmö stad arbetat med stadens övergripande inriktning som bland annat syftar till att skydda riskgrupper.

- Våra beslut utgår från att skydda de mest sårbara i samhället. För att ytterligare medverka till att folksamlingar, trängsel och resandet inom regionen hålls på en låg nivå stänger Malmö stad bibliotek, fritidsgårdarnas lokaler och kulturverksamheter för barn och unga till och med den 24 januari, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg Malmö stad.

Bibliotek och Malmö Kulturskola

Från den 19 december kommer biblioteken i Malmö att vara tillfälligt stängda för allmänheten. Stängningen omfattar Stadsbiblioteket, Bellevuegårdsbiblioteket, Bunkeflostrands bibliotek, Garaget, Husiebiblioteket, Kirsebergsbiblioteket, Limhamnsbiblioteket, Lindängenbiblioteket, Masten 2, Oxiebiblioteket, Rosengårdsbiblioteket och Tygelsjöbiblioteket. Bokinkastet på Stadsbiblioteket är öppet dygnet runt för återlämning och från och med idag klockan 14.00 går det också att hämta ut reserverat material utanför Stadsbiblioteket.

Malmö Kulturskola går efter jullovet över till att bedriva undervisning på distans för alla åldrar. Däremot planerar man att fortsätta sina aktiviteter i kör- och orkesterverksamheten El Sistema som finns på ett antal skolor. Allaktivitetshusen kommer under jullovet att erbjuda barn kulturaktiviteter på fritidshemmen på Lindängenskolan, Hermodalsskolan och Apelgårdsskolan.

- Oerhört tråkigt att tillfälligt behöva stänga verksamheter, men regeringen och Folkhälsomyndigheten har varit tydliga och vi vill såklart bidra till att minska smittspridningen i samhället. Speciellt tråkigt är pausandet av folkbiblioteken i Malmö utifrån bibliotekslagen och verksamhetens demokratiska roll. Vi kommer att fortsätta erbjuda medborgarna våra digitala tjänster och hjälp på distans. Planen är att öppna Allaktivitetshusen och Malmö kulturskola med distansundervisning när skolorna börjar igen, så att vi finns för våra barn och unga, säger kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Sedan den 24 november är delar av kulturförvaltningens publika verksamheter, som Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall, Malmö Stadsarkiv, naturum Öresund, Arena 305 och ReTuren, tillfälligt stängda för allmänheten. Beslutet förlängs till och med den 31 januari 2021.

Idrottslokaler, idrottsanläggningar och fritidsgårdar

Malmö stads badanläggningar, Torups friluftsgård, Bulltofta motionscenter och ishallar är sedan tidigare stängda för allmänheten. De är stängda till och med den 31 mars med möjlighet till ett tidigare öppnande om läget förändras. Från den 21 december är även badanläggningar och idrottslokaler/idrottsanläggningar för föreningsverksamhet för alla åldrar, stängda. Enstaka idrottslokaler är öppna för yrkesverksamma elitidrottare och motsvarande. Även utomhusanläggningar är stängda för inbokad föreningsverksamhet.

Malmö stads fritidsgårdars lokaler, som fysiska platser, kommer att vara stängda till och med den 24 januari. Däremot fortsätter fritidsgårdarna med digitala aktiviteter samt med vuxennärvaro i stadens olika delar.

Alla aktiviteter för Kul i Malmö kommer att pausas och kioskerna på Torups friluftsgård och Öresunds funkis stänger. Fritidsbanken där man kan låna och lämna fritids- och sportartiklar stänger tillsvidare.

- Vi arbetar nu med hur vi kan bidra till en meningsfull fritid för Malmöborna på andra sätt, och hur vi kan genomföra vårt viktiga arbete med gällande restriktioner, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör.

Gymnasieskolor

Malmö stad förlänger fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna till och med den 24 januari 2021. Introduktionsprogram eller gymnasiesärskola berörs inte av restriktionerna. Även praktiska moment som inte går att skjutas upp samt examinationer som inte går att genomföras på distans är undantagna.

– De här undantagen underlättar för rektorer och lärare, men också för oss som huvudman. Det blir en framkomlig väg där vi bidrar till att minska smittspridningen, men där elever som har svårt för fjärr- och distansundervisning i så hög utsträckning som möjligt också får det stöd de behöver, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Inom vuxenutbildningen sker merparten av undervisningen på distans. Gymnasie- och vuxenutbildningen befarar däremot att de nya restriktionerna kan drabba personer som studerar sfi negativt. Där behövs ofta viss form av närundervisning. Vilka konsekvenser restriktionerna kan få och vilka ytterligare insatser som kan göras håller för närvarande på att analyseras.

Kontaktcenter för samhällsinformation och rådgivning

Stadens bibliotek agerar ofta stöd till stadens invånare i frågor som rör kommunal verksamhet och andra samhällsfrågor. Samma hjälp går att få via stadens kontaktcenter som fortsätter hålla öppet som vanligt samtliga vardagar mellan klockan 8:00 – 17:00. Kontaktcenter når du via telefon 040-34 10 00. För mej och chatt se Kontaktinformation.

Pandemin är påfrestande för oss alla och ännu mer för dem som redan har det svårt. Om du är orolig för någon - vän, granne, arbetskamrat - hör av dig till oss. Det finns hjälp att få:

  • malmo.se/frifrånvåld
  • malmo.se/heder
  • malmo.se/socialjour
sv
sv