$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 2

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället övergår nu högstadieklasser till fjärr- och distansundervisning, biblioteken i Malmö har öppnat igen och hälsa-, vård-, och omsorg har vaccinerat ett stort antal vårdtagare och personal inom särskilda boende.

Smittspridningen har ökat dramatiskt i Skåne. Malmö stad uppmanar samtliga invånare att ta de nationella allmänna råden på största allvar. Det du väljer att göra nu kommer att göra skillnad längre fram. Även om du själv inte är orolig för din hälsa så kan du råka smitta någon annan som blir allvarligt sjuk. Vi måste alla ta vårt ansvar att följa råden för att skydda varandra och minska smittspridningen i samhället.

Biblioteken har öppet men med begräsningar

Den 7 januari öppnade biblioteken i Malmö igen efter att ha varit tillfälligt stängda. Öppningen har skett med de begränsningar som tidigare gällt och med tillfälligt ändrade öppettider. Biblioteken är inte en mötesplats och varje bibliotek har ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt.

Det här gäller på biblioteken:

  • Du kan bara låna, lämna och utföra snabba datorärenden
  • Det finns inga sittplatser eller studieplatser
  • Max 30 minuters besök
  • Enbart självservice vid datorerna

Läs mer om bibliotekens tillfälliga öppettider

Fortsatt stängda kultur- och fritidsverksamheter

Flera kultur- och fritidsverksamheter fortsätter att vara stängda för allmänheten för att minska smittspridningen. Här finns information om vilka kultur- och fritidsverksamheter som är öppna respektive stängda:
Öppet och stängt inom kultur- och fritidsverksamheter - Malmö stad

Cirka150 smittade i hälsa-, vård och omsorg – vaccinering pågår

I dagsläget har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen cirka 150 smittade i sina verksamheter. Under hösten har förvaltningen ökat bland annat handledningsstödet till omvårdnadspersonal gällande skyddsutrustning och hygienrutiner - det arbetet fortsätter.

Förvaltningen har påbörjat vaccinering mot covid-19 och har sedan vecka 53 vaccinerat ett stort antal vårdtagare och personal på de särskilda boendena. Målsättningen är att förvaltningen ska vara klar med vaccinering av första dosen på alla särskilda boenden efter vecka 2. Vaccineringen kommer att fortsätta med patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år inom den närmaste tiden. Planering för detta pågår. Mer information kommer.

För allas trygghet vill vi att du som besöker våra boenden att fortsatt kontakta det aktuella boendet före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård.

Ökad halkbekämpning på Malmös gator

För att minska risken för halkolyckor, och därmed även belastningen på sjukvården, har Malmö stad beslutat att öka halkbekämpningen denna vinter. Även när det råder osäkerhet om vädret kommer att medföra halka, kommer halkbekämpning att ske. Dessa åtgärder görs oftast på kvällen, natten eller mycket tidigt på morgonen för att det inte ska vara halt i morgontrafiken.

Gångbanor är fastighetsägarnas ansvar att sköta om och hålla halkfria. Vi hoppas att alla fastighetsägare också gör extra insatser för att hålla sina gångbanor utan snö och halka, både de som äger flerfamiljshus och de som bor i villa eller radhus.

Nätbaserad undervisning för årskurs 7–9 till 24 januari

På grund av det ansträngda smittläget i Skåne och inom sjukvården behöver fler åtgärder tas för att minska smittspridningen. Grundskoleförvaltningen har fattat beslut om att elever i årskurs 7–9 ska gå över till nätbaserad undervisning när skolan startar den 11 januari. I nuläget kommer den nätbaserade undervisningen att pågå till och med den 24 januari men beslutet kan komma att förlängas vid behov.

Rektor avgör om det finns elever som inte klarar av nätbaserad undervisning. I dessa fall ska eleverna erbjudas undervisning på plats i skolans lokaler. Elever som går i grundsärskola eller andra specialverksamheter är undantagna beslutet om nätbaserad undervisning.

Skollunch kommer att erbjudas alla elever som får nätbaserad undervisning. Den 11–12 januari kan de elever som vill, äta lunch på skolan som vanligt på sina ordinarie skollunchtider. Från och med den 13 januari kommer dessa elever att kunna hämta ut matpaket med lunch. Eleverna ska då hämta sin lunch via ingången för varutransport och inte i matsalen.

Fortsatt fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna gäller fortsatt och för närvarande fram till den 24 januari. Det finns precis som tidigare vissa undantag från rekommendationen. Det handlar om praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Även elever som läser på introduktionsprogrammen har fjärr- och distansundervisning sedan skolan startade den 11 januari. Samma undantag som gäller gymnasieskolan i övrigt gäller även för eleverna på introduktionsprogrammen.

Gymnasiesärskolan berörs inte av rekommendationen om fjärr- och distansundervisning. För denna verksamhet startade skolan på plats den 11 januari.
Läs mer om åtgärderna inom gymnasie- och vuxenutbildning

Trängseltillsynen på serveringsställen

De två sista veckorna i december besökte miljöförvaltningen 42 verksamheter, varav sex serveringsställen hade avvikelser. Det som noterades var huvudsakligen att verksamheterna inte följde de nya restriktionerna med maximalt fyra personer per sällskap. Under vecka 1 besökte inspektörer tre restauranger och inga avvikelser fanns.

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april gjort 1 388 inspektioner på restauranger, caféer och uteserveringar. På dessa ställen har 107 avvikelser noterats.

Malmö stad har också gjort tillsyn utifrån förbudet för krögare att servera alkohol efter klockan 20:00. Från den 18 december till den 7 januari genomfördes totalt 34 tillsynsbesök samt 23 besök där verksamheterna varit stängda i enlighet med förordningen. Vid dessa besök fick 14 verksamheter anmärkningar.

Från den 16 januari återgår man till förbudet att servera alkohol mellan klockan 22:00-11:00.

Nationella allmänna råd gäller

Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det betyder att de lokala allmänna råden som gällt i Skåne sedan den 27 oktober ersätts med nya nationella råd, som Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om.

Region Skåne har gjort vissa anpassningar i Skåne utifrån hur smittspridningen ser ut här. Råden innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det är viktigare än någonsin att följa råden. Det gäller även under storhelgerna.

  • Råd för att undvika att bli sjuk och för att minska smittspridningen:
  • Tvätta händerna.
  • Besök inte platser där det kan bli trängsel.
  • Umgås med få människor.
  • Undvik att resa i kollektivtrafiken. Åk bara om du måste.
  • Arbeta hemifrån om du kan.

Utöver detta, finns särskilda anpassningar för idrottsutövande.

På 1177.se kan du läsa mer om de nationella allmänna råden i Skåne

Sjukfrånvaro i Malmö stads förvaltningar

Teckenspråk

denna sida finns samlad information om vad Malmö stad gör under coronapandemin. Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 19 januari.

sv
sv