$left
$middle

Romskt minnesmärke vid havet i Kivik.

Romskt minnesmärke uppförs på Limhamnsfältet

Under 2021 kommer ett romskt minnesmärke att inrättas på Limhamnsfältet i Malmö. Minnesmärket ska spegla romers dåtid och nutid i staden samt olika former av verksamheter som bedrivs av romer i Malmö utifrån temat "mångfald och utveckling". RIKC håller i den insamling av berättelser till minnesmärket som pågår fram till och med 31 januari.

Det romska minnesmärket kommer att ha formen av en stående cylinder med texter och bilder som valts ut av romer. Det finns idag fem romska minnesmärken med samma form runt om i Skåne som samtliga har som syfte att lyfta fram romers historiska och nutida anknytning till de olika platserna. På bilden syns en del av det minnesmärke som står vid havet i Kivik.

Fram till och med den 31 januari kan man lämna berättelser, minnen, erfarenheter och bilder som man vill ska finnas med i minnesmärket till Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) som hanterar insamlingen. Både nedskrivna och muntliga historier. Materialet som samlas in kommer därefter ses över och vid behov görs en urvalsprocess.

Bakgrund

Samtalen kring inrättandet av ett romskt minnesmärke i Malmö har pågått sedan våren 2020 och RIKC samordnar arbetet. En arbetsgrupp med romer har inkommit med synpunkter och förslag på minnesmärkets placering samt arbetat fram temat mångfald och utveckling. Utöver arbetsgruppen har Malmö stads romska råd haft insyn i och inflytande över arbetet med minnesmärket. Protokoll från romska rådets sammanträden där minnesmärket diskuterats finns här. Arbetsgruppen och rådet kommer även fortsättningsvis att involveras i arbetet avseende det romska minnesmärket.

Inlämning av material

Insamlingen som hanteras av RIKC pågår fram till och med den 31 januari 2021. Bilder samt nedskrivna eller muntliga berättelser, minnen, erfarenheter på temat mångfald och utveckling välkomnas! Kontakta RIKC om du har något som du vill ska finnas på minnesmärket på rikc@malmo.se. Telefonnummer till alla medarbetare finns på www.malmo.se/rikc. Vid inlämning av material kommer en samtyckesblankett undertecknas där det framgår på vilket sätt materialet får användas och bevaras.

Se övriga romska minnesmärken: http://www.romskaplatser.se/

sv
sv