$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 3

Vaccinationen på särskilda boenden fortsätter, polisen varnar för vaccinationsbedrägerier mot äldre personer och lärare på gymnasiet och vuxenutbildning får fortbildning inom digital undervisning.

Vaccination mot covid-19 fortsätter – 130-tal smittade

I dagsläget har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ett 130-tal smittade i sina verksamheter, i jämförelse med ett 150-tal smittade förra veckan.

Vaccineringen mot covid-19 på särskilda boenden fortsätter. Hittills har man genomfört vaccinering på 38 av 41 särskilda boenden av de äldre och personalen. Resterande boenden kommer att vaccineras denna vecka. Den andra dosen av vaccin kommer att påbörjas nästa vecka.

Viljan att vaccinera sig är hög bland Malmö stads medarbetare inom särskilda boenden. De flesta som erbjuds vaccin mot covid-19 tackar ja.

I takt med att äldre och personal på särskilda boenden får sin första dos har även vaccinationen av patienter som bor hemma och får insatser av kommunal sjuksköterska samt deras hushållskontakter som är över 18 år kommit igång. Parallellt med detta, planerar funktionsstödsförvaltningen för hur fortsatt vaccination för personal och brukare i deras verksamheter ska genomföras.

För allas trygghet vill vi att du som besöker våra boenden fortsätter att kontakta det aktuella boendet före ditt besök på korttidsboende-, vårdboende och växelvård.

Varning för telefonbedrägerier angående vaccinering – skydda dig

Polisen har den senaste tiden märkt av ett ökat antal försök att lura äldre personer och andra utsatta grupper via telefon. Polisen ser en stor risk att aktuellt tillvägagångssätt kan komma att öka, även i Malmöregionen. Bedragaren utger sig för att ringa från banken, ett företag eller en myndighet och vill boka in en vaccinationstid åt dig. Bedragarna vill att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id. Med anledning av detta vill Malmö stad uppmana allmänheten till försiktighet. För dig har hemtjänst eller hemsjukvård från Malmö stad kommer aldrig att behöva identifiera dig med bankdosa eller mobilt bank-id i samband med vaccinering. Detta gäller både när personalen kontaktar dig eller kommer på besök.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier:

  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Använd aldrig din bankdosa eller andra känsliga uppgifter till någon som oväntat kontaktar dig.
  • Lämna aldrig ut koder eller känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Om du drabbas av eller misstänker bedrägerier, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

På polisen.se finns mer information om telefonbedrägerier: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/

Fler barn och pedagoger på förskolor

På Malmö stads förskolor har närvaron ökat bland både barn och pedagoger jämfört med hösten 2020. För att minska smittspridningen på våra förskolor fortsätter arbetet med att minimera trängsel, hålla avstånd mellan vuxna och att vistas ute så mycket som möjligt trots det lite kallare vädret. Utöver detta, har extra kockar anlitats tillfälligt för att minska sårbarheten vid frånvaro av kökspersonal.

Fjärr- och distansundervisning på skolor har gått bra – Lärvux går över till distans

Sedan tidigare sker stora delar av undervisningen inom både gymnasiet och vuxenutbildningen på distans. Rapporter från rektorer på gymnasiet visar att förra veckans skolstart har fungerat bra.

Även högstadieskolor, i årskurs 7–9, i Malmö stads grundskolor har sedan terminsstart fjärrundervisning. Detta har för de flesta elever fungerat bra. De elever som av olika anledningar inte kan få fjärrundervisning är på skolan som vanligt.

I förra veckan gick även delar av undervisningen på Lärvux gått till fjärr- och distansundervisning. Lärvux är en del av komvux och riktar sig till vuxna elever med/eller med misstänkt intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Beslutet om fjärr- och distansundervisning gäller till den 24 januari men beslutet kan komma att förlängas vid behov.
Läs mer om hur du kan stötta ditt barn som får distansundervisning

Gymnasiet och vuxenutbildningen satsar på fortbildning inom digital undervisning

Lärarna på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan coronapandemin bröt ut tagit stora kliv inom den nätbaserade undervisningen. För att stötta medarbetarna ytterligare i den nätbaserade undervisningen rullar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen nu ut ett omfattande utbildningspaket.

Utbildningarna handlar om att problematisera begreppen kring distans- och hybridundervisning, belysa elevernas engagemang och disengagemang och hur det påverkas av digitalisering, bedömning i digitala lärmiljöer samt hur elever upplevt omställningen till distans.
Läs mer om satsningen på digital undervisning

Nu gäller den nya pandemilagen

En vecka efter att pandemilagen har trätt i kraft har Länsstyrelsen Skåne börjat med tillsyn i Skåne. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. I första hand bedrivs denna tillsyn genom råd, information och uppmaningar till verksamheten för att förhindra smittspridning. Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesförläggande. Den tillfälliga lagen ska gälla till och med den sista september 2021.

Parallellt med detta, fortsätter Malmö stads miljöförvaltning att genomföra trängseltillsyn på restauranger, caféer och krogar som vanligt.

På Länsstyrelsen Skåne hittar du mer information om tillsyn av den tillfälliga pandemilagen:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

Trängseltillsyn – biljard- och spelställen stod i fokus

Under vecka 2 (11–17 januari) besökte inspektörer från miljöförvaltningen 23 restaurang- och serveringsverksamheter i Malmö. Biljard- och spelställen, som också har servering, stod i fokus för tillsynen under veckan. Miljöförvaltningen beslutade om ett vitesföreläggande där en verksamhet hållit privata fester och inte följt föreskrifterna om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Sedan den 17 april har miljöförvaltningen gjort 1 427 inspektioner på restauranger och serveringar, och noterat avvikelser hos 108 verksamheter.

Förra veckan förlängde regeringen förbudet mot att servera alkohol på krogen efter klockan 20.00 till den 24 januari. Malmö stads tillståndsenhet har genomfört 87 tillsynsbesök förra veckan. Av dessa har 11 serveringsställen anmärkningar utifrån det tillfälliga förbudet för alkoholförsäljning efter klockan 20.00. Många serveringsställen har valt att hålla stängt efter klockan 20.30.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Inriktningen för Malmö stad under pandemin är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden arbetar också för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

Teckenspråksversion

denna sida finns samlad information om vad Malmö stad gör under coronapandemin. Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 19 januari.

sv
sv