$left
$middle

Illustration förskoleenkäten 2021

Tyck till om ditt barns förskola

I februari är det dags för förskoleenkäten, där vårdnadshavare får möjlighet att svara på frågor om sitt barns förskola. Nytt för i år är en omarbetad enkät med nya frågor, som också översatts till fler språk.

Den 8-12 februari kommer alla vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående verksamhet få en enkät via post och mejl. Enkäten är öppen till den 23 mars och det går att svara digitalt eller på papper. Enkäten är översatt till sex språk.

Varför är enkäten viktig Peter Lindberg, förskoledirektör?

– Enkäten ger vårdnadshavare en möjlighet att vara med och påverka sitt barns förskola.

– För oss som jobbar i förskolan är det viktigt att veta hur vårdnadshavare upplever förskolan. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Det är ett underlag som är viktigt både för den enskilda förskolan och för alla förskolor i Malmö.

Årets enkät ser annorlunda ut än tidigare år, vad beror det på?

– Några frågor har anpassats utifrån den reviderade läroplanen. Vi har också lyssnat på de synpunkter som både vårdnadshavare och medarbetare haft på tidigare enkät. Det har resulterat i nya och delvis omformulerade frågor. I år finns det också möjlighet att lämna kommentar i fritextsvar i webbenkäten.

Mer information om enkäten och vanliga frågor och svar

sv
sv