$left
$middle

Coronaviruset

Angående beslut om munskydd för personal och elever i skolor

Nu har de tre skolnämnderna, förskole- grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden röstat ja till ett nämndinitiativ om att skolförvaltningarna ska tillhandahålla kostnadsfria munskydd. För förskolan innebär beslutet att tillhandahålla munskydd för personal medan det för grundskola och gymnasiet rör sig om både personal och elever. Arbetet med att hantera beslutet har nu inletts.

[Uppdaterad 2021-01-29 kl. 14.00]
Förskole- och grundskolenämnden röstade i onsdags (27/1) ja till ett nämndinitiativ om att skolförvaltningarna ska tillhandahålla kostnadsfria munskydd. Under fredagen (29/1) röstade även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ja till samma initiativ.

Stadens ledningsstöd och samordningsfunktion (L-ISF) - som centralt samordnar hanteringen av pandemin - har under sina möten i veckan inlett ett internt arbete med att tolka och hantera beslutet tillsammans med skolförvaltningarna. Mer information om vad det kommer att innebära för skolverksamheten kommer längre fram.

- Detta är ett politiskt beslut taget i nämnderna, nu måste vi på förvaltningsnivå titta på implementering och hur besluten ska hanteras utifrån rådande lagstiftning och rekommendationer. Det är första gången vi i vår hantering av pandemin frångår beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningstrateg Malmö stad.

Malmö stads mål med krishanteringen har varit att följa råd och anvisningar som lämnas av nationella och regionala myndigheter. Målet har varit att bidra till att de åtgärder som genomförs bygger på beprövad erfarenhet eller vetenskapliga råd och rekommendationer.

- Vi vet att många lärare är oroliga och deras arbetsmiljö ska tas på stort allvar. Eftersom munskydd inte utgör personlig skyddsutrustning är det viktigt att övriga åtgärder och rutiner på alla arbetsplatser fortsätter följas, säger Per-Erik Ebbeståhl.

Läs mer om vad Malmö stad gör på våra coronasidor: malmo.se/coronasv
sv