$left
$middle

Publicerad 2021-01-29 11:02

Senast uppdaterad 2021-01-29 12:26

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan daglig verksamhet och Moomsteatern

Moomsteatern

Daglig verksamhet i funktionsstödsförvaltningen och stiftelsen Moomsteatern har tagit fram ett förslag till överenskommelse för ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och i måndags fattade funktionsstödsnämnden beslut om saken. Överenskommelsen mellan Moomsteatern och funktionsstödsnämnden gäller i tre år och innebär att en ny teaterakademi startas upp.

Sju deltagare från en nystartad daglig verksamhet kommer tillsammans med en omsorgspedagog att ingå i projektet från funktionsstödsförvaltningens sida. Deltagarna kommer förutom praktisk teaterträning också få ta del av stöd för att kunna närma sig den professionella kultursektorn. Den dagliga verksamheten kommer ha sina lokaler på Lantmannagatan i en lokal som är väl anpassad för ändamålet och ger deltagarna tillgång till både teoretiska och praktiska delar.

- Målet med samarbetet är anställning för personer som ännu inte står till arbetsmarknadens förfogande. Moomsteatern har en vision om att skapa en scenkonst på lika villkor för alla människor och bidra till att motverka stereotyper inom den allmänna teatern och samhället. Vi inom daglig verksamhet på funktionsstödsförvaltningen är oerhört stolta över detta samarbete och vårt bidrag till att skapa en scen för alla, säger Saina Banaei, sektionschef inom daglig verksamhet.

Funktionsstödsförvaltningen och Moomsteatern vill med samarbetet skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad skapas för de som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden till följd av sin funktionsnedsättning.

- Jag är stolt och glad över att vi nu fördjupar samarbetet som både långsiktigt stärker Moomsteatern och bidrar till att fler Malmöbor med funktionsvariationer får möjlighet att bli en del av den professionella kultursektorn, säger Roko Kursar (L), ordförande i funktionsstödsnämnden.

Avtalet undertecknades den 26 januari och gäller i tre år framöver. När de tre åren har gått ska samarbetet utvärderas och om alla parter är nöjda med vad man uppnått kommer det att fortsätta. Målet är att dra igång verksamheten den 1 maj.

sv