$left
$middle

Bild på Heléne Nyrén.

Heléne Nyrén tilldelas lärarstipendium

Vid en digital ceremoni på måndagskvällen den 1 februari tilldelades Heléne Hédi Frieds lärarstipendium 2021 bland annat för sina insatser i ”att rusta elever att utvecklas till demokratiska medborgare”. Heléne arbetar på Oxievångsskolan som grundskollärare för årskurs 7-9.

Orden inom citationstecken i ingressen kommer ur motiveringen. Den nämner även Helénes starka engagemang inför och under de så kallade hågkomstresorna, som grundskolor genomför till före detta förintelseläger i Polen.

Det är Michael A. Frieds Stiftelse som årligen delar ut Hédi Frieds lärarstipendium ”till pedagoger som har gjort särskilt kreativa, nytänkande och toleransfrämjande utbildningsinsatser i sitt kontinuerliga arbete”.

På stiftelsens hemsida finns information om stiftelsen och dess arbete, samt fullständig motivering till Heléne Nyréns stipendium.

Läs om hågkomstresorna och Malmö stads övergripande arbete mot antisemitism.