$left
$middle

Bild på Heléne Nyrén.

Heléne Nyrén tilldelas lärarstipendium

Vid en digital ceremoni på måndagskvällen den 1 februari tilldelades Heléne Hédi Frieds lärarstipendium 2021 bland annat för sina insatser i ”att rusta elever att utvecklas till demokratiska medborgare”. Heléne arbetar på Oxievångsskolan som grundskollärare för årskurs 7-9.

Orden inom citationstecken i ingressen kommer ur motiveringen. Den nämner även Helénes starka engagemang inför och under de så kallade hågkomstresorna, som grundskolor genomför till före detta förintelseläger i Polen.

Det är Michael A. Frieds Stiftelse som årligen delar ut Hédi Frieds lärarstipendium ”till pedagoger som har gjort särskilt kreativa, nytänkande och toleransfrämjande utbildningsinsatser i sitt kontinuerliga arbete”.

På stiftelsens hemsida finns information om stiftelsen och dess arbete, samt fullständig motivering till Heléne Nyréns stipendium.

Läs om hågkomstresorna och Malmö stads övergripande arbete mot antisemitism.

sv
sv