$left
$middle

Klargörande kring medierapporteringen om funktionsstödsförvaltningens vaccination av brukare och medarbetare

I medierapporteringen om funktionsstödsförvaltningens vaccinationsplanering beskrivs felaktigt att personal prioriterats i förhållande till brukare. Däremot borde det funnits bättre en dialog med Region Skåne kring prioriteringen av 15 medarbetare i personalvaccineringen.

Region Skånes primärvård och kommunen gjorde en överenskommelse om att funktionsstödsförvaltningens cirka hundra brukare som är 70+ på LSS-boendena i Malmö så snart som möjligt skulle vaccineras. I nära anslutning till detta gavs medarbetare som arbetar med brukarna 70+ möjlighet att vaccineras genom Region Skånes pilotverksamhet för personalvaccinering.

Vaccinleveransen till brukarna till primärvården försenades medan vaccinet till medarbetarvaccineringen i pilotverksamheten kunde genomföras. Konsekvensen blev att medarbetarna fick vaccin före brukarna.

- Det var olyckligt och jag förstår att det uppfattas som att vi sätter medarbetarna före brukarna men det var ingenting som vi på något sätt kunde påverka då Region Skåne är ansvarig för upplägget av vaccineringsprocessen, säger avdelningschef Charlotte Widén Odder som leder förvaltningens pandemiarbete.

Av de 160 medarbetarna som vaccinerats arbetar 145 brukarnära i LSS-boende där brukare 70+ bor. 15 medarbetare som vaccinerats arbetar med att säkerställa patient- och brukanära arbete genom bland annat smittspårning, planering och uppföljning av vaccinationer. Sex är chefer, fyra av dem ska kunna gå in i det brukarnära arbetet vid behov. Två av dem har dygnet runt-beredskap för att vid behov leverera skyddsutrustning till privata utförare av personlig assistans, vilka kommunen har yttersta ansvar för.

Bedömningen att dessa 15 medarbetarna skulle vaccineras skulle ha stämts av med Region Skånes vaccinationssamordnare vilket inte gjordes och det var fel.

- Framöver kommer vi enbart att följa den prioriteringsordning som vi får från Region Skåne, säger förvaltningschef Tarek Borg.

Det är Region Skåne som lägger upp vaccinationsplaneringen för Skånes kommuner. Malmö stad samverkar med regionen i frågan om hur vaccineringsprocesserna ska kunna ske på bästa sätt för såväl brukare som medarbetare. SUS Malmö sköter vaccineringen av medarbetare och primärvården vaccineringen av brukarna.

Fakta: Funktionsstödsförvaltningens målgrupper är Malmöbor i olika åldrar med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

sv
sv