$left
$middle

Foto: Colorbox

Delar av eleverna tillbaka i gymnasieskolorna

Från och med februaris början har gymnasieelever till viss del fått återvända för undervisning på plats i skolan. Alla Malmö stads gymnasieskolor har tagit fram upplägg för att den gradvisa återgången till närundervisningen ska bli smidig och där risken för smittspridning minimeras.

– Våra elever tycker det är väldigt positivt och de uttrycker att de är väldigt glada av att vara tillbaka till skolan. Den återkommande frågan från dem är när de kan få komma tillbaka fullt ut, säger Jonas Kristiansson, rektor på Agnesfrids gymnasium.

Varje gymnasieskola har fått komma in med förslag på upplägg för hur de ska leva upp till Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skånes rekommendationer. Det handlar om att fram till den 1 april ska varje elev minst ha 20 procent av undervisning på plats i skolan och samtidigt max 80 procent av tiden.

Dessutom ska antalet elever som får närundervisning fram till den 26 februari inte överstiga en tredjedel av det totala antalet.

På Agnesfrids gymnasium är det en försiktig start där eleverna på fordons- och transportprogrammet fortsatt får distansundervisning i de gemensamma ämnena. Praktiska moment görs i skolan och det finns en tidplan för vilken vecka respektive årskurs ska få återvända till undervisning på plats i skolan. Eleverna på yrkesintroduktion har däremot fått komma tillbaka till skolan och språkintroduktion började få närundervisning vecka 6.

Det finns alltså planer för hur andelen elever på plats i skolorna successivt kan öka fram till april. Uppläggen för att nå de krav som ställs skiljer sig åt på de olika gymnasieskolorna. På olika sätt får årskurser, program och klasser alternera mellan närundervisning och distansundervisning.

Precis som tidigare genomförs en rad insatser, utöver den delvisa distansundervisningen, för att motverka trängsel i skollokalerna och på så sätt minska risken för smittspridning.

– Det är klart att det finns en oro bland en del lärare, där vissa känner stor oro och vissa inte alls. Men nu startar vi försiktigt med relativt få elever på plats i skolan, säger Jonas Kristiansson.

Även Heleneholm gymnasium och Bellevue gymnasium, som enbart har introduktionsprogram, har delvis distansundervisning. På Bellevue får hälften av klasserna närundervisning och hälften på distans. För Heleneholms del ligger omfattningen av närstudier för tillfället på knappt 30 procent, men planeras att utökas under vecka 10 till 12. Båda skolorna konstaterar i sitt underlag att detta är åtgärder som ökar möjligheterna att hålla avstånd och då också minskar risken för smittspridning.

sv
sv