$left
$middle

Malmöhus slott

18/2: Performance på Malmöhus slotts vallgrav med Hesselholdt & Mejlvang

Malmö Konstmuseums nya utställning Sustainable Societies for the Future öppnar nu successivt.

På torsdag 18/2 genomför konstnärsduon Hesselholdt & Mejlvang performancet 'Please rest in peace for we shall not repeat the error' på Malmöhus slotts östra vallgrav (i riktning mot centrum). Ta gärna vägen förbi och se hur verket blir till med tryggt coronaavstånd. Verket beräknas pågå mellan klockan 10 och klockan 15.

Teglet, dess historia och förutsättningar för samhällsbygget utgör grunden för det performativa verket Please rest in peace for we shall not repeat the error (2021). Meningen är hämtad från minnesmonumentet Flame of Peace i Hiroshima, Japan, som uppförts som en påminnelse över offren av atombomben 1945.

Under dagen kommer verket successivt att växa fram, tegelsten för tegelsten, för att slutligen bilda meningen. Som en långsam fysisk handling kan performancet ses som ett helande, en symbolisk rengörande handling, som skapar utrymme för förändring. Verket arbetar med en medvetenhet om det våld och det lidande som har funnits och fortfarande genomsyrar vår värld, men kan också ses som en försäkran om att vi som lever nu inte ska återupprepa tidigare misstag. Tegelstenarna som används i verket är flensburgstegel, som har en lång tradition och historia i det danska samhällsbygget – de har använts till allt från stationshus runtom i landet, till barlast i skepp som seglade till Västindien under kolonialtiden.

Verket är en del av den kommande utställningen Sustainable Societies for the Future som handlar om hur vi tillsammans kan skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

sv
sv