$left
$middle

Visionsbild över Kv. Daggkåpan Foto: MKB

Byggstart för MKB i Sege Park

I december satte MKB spaden i marken för bygget av kvarteret Daggkåpan i Sege Park. Här skapas klimatsmart boende med 130 lägenheter och 12 radhus som ska främja en hållbar och resurssnål livsstil.

Som ett led i områdets klimatambitioner har MKB för första gången handlat upp en entreprenör med både miljökrav och klimatkrav i föreskrifterna, vilket kommer att minska klimatpåverkan från byggprocessen med cirka 25 procent.

-Att minska klimatpåverkan ligger helt i linje med vårt långsiktiga strategiska mål att ha en klimatneutral byggprocess 2030. Trots höga miljö- och klimatkrav i upphandlingen var intresset stort bland entreprenörerna, vi fick in många anbud vilket är glädjande, säger Christina Lundby, tillfällig nyproduktionschef på MKB.

Daggkåpan blir ett klimatsmart boende med 130 lägenheter och 12 radhus som ska främja en hållbar och resurssnål livsstil.

-Vi satsar framförallt på ytor för social gemenskap, säger Jens Kindt, projektledare på MKB. Det blir bland annat en takterrass med växthus, en innergård med utekök och en gemensamhetslokal. Greenhouse i Augustenborg har fungerat som inspiration. Vi tittar också på att skapa flexibla planlösningar, vilket möjliggör för våra kunder att välja om man vill ha mer yta och ett stort vardagsrum eller flera mindre rum. I boendet ska det också ingå bil- och lådcykelpool samt en cykelverkstad.

Kvarteret Daggkåpan kommer att ha inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

sv
sv