$left
$middle

Många fåglar i luften

Tips till fastighetsägare

I dagarna skickar miljöförvaltningen ut en information till alla fastighetsägare till flerbostadshus i Malmö om tips vad de kan göra för att hjälpa till att minska spridningen av till exempel måsar.

Malmö är en kuststad, vilket gör att fåglar som måsar och trutar finns som ett naturligt inslag runt omkring oss. Fåglarnas närvaro kan upplevas som störande i synnerhet under häckningsperioden genom oljud och nedsmutsning. Nu finns det möjlighet fram till den 1 april att göra så att fågelbeståndet blir något mer begränsat.

Några av sakerna som man kan göra som fastighetsägare:

• Sätt upp anpassade vajrar, nät eller piggar på takytor, fönsterbrädor och liknande platser där fåglar inte är önskvärda. Det kan på ett långvarigt och säkert sätt hindra fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem.

• Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det göras till exempel i en utplacerad fågelfröautomat, som sätts upp högt ovan mark.

Fler tips för fastighetsägare om fåglar

sv
sv