Rosengårdsbiblioteket flyttar – stängt 22 februari–11 april

Snart är det dags att påbörja ombyggnationen av Rosengårdsbiblioteket. Då kommer biblioteket att flytta till nya tillfälliga lokaler i Rosengård Centrum. Under perioden 22 februari–11 april kommer biblioteket att vara helt stängt på grund av flytten mellan lokalerna.

Flytt och stängning

Under tiden som Rosengårdsbiblioteket byggs om, kommer verksamheten att finnas i en tillfällig lokal i Rosengård Centrum. Men innan allt är på plats i den nya lokalen kommer biblioteksverksamheten på Rosengård att vara stängd. Stängningen gäller perioden 22 februari–11 april.

Adressen till det tillfälliga biblioteket, som kallas Rosengårdsbiblioteket – Expo 2021, är:

Rosengård Centrum
Adlerfelts väg 2C – Dörr 1
213 65 Malmö

Läs mer om hur du hanterar dina lån och reservationer under tiden biblioteket är stängt.

Det nya biblioteket

Det nya biblioteket som byggs om, kommer att ligga kvar på samma plats som idag. Det kommer att ha tre våningar, där den tredje våningen delvis består av en terass.

Första våningen blir en vuxenavdelning samt en plats för umgänge och kultur. Andra våningen tillägnas i stort sett helt barn och unga. Det tredje våningsplanet kommer att ha fokus på lärande och koncentration med flexibla rum. På terrassen är tanken att biblioteket ska ha verksamhet i utemiljö.

Det nya biblioteket ska preliminärt stå klart i mitten av 2022.