$left
$middle

Gatuvy i Malmö. Foto: Amanda Ricciardi Korta Ben Ikoncept AB

Samordnad tillsyn för ett tryggare Malmö

Tryggare Malmö har under drygt tre år byggt upp ett långsiktigt arbete genom samverkan mellan flera kommunala och statliga myndigheter. Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller att stävja oseriösa och illegala verksamheter i Malmö. Nu har arbetet som gjordes under 2020 sammanställts i en rapport.

Genom samverkan mellan flera myndigheter som ingår i Tryggare Malmö görs tillsyn på verksamheter och företag, som koordineras och samordnas tillsammans. De utvalda tillsynsområden som Tryggare Malmö kontrollerat har bland annat varit olovliga boenden, rökcaféer, illegala nattklubbar, livsmedelsfusk och försäljning av otillåtna läkemedel.

Kontroller i centrala Malmö

Under 2020 har miljöförvaltningen genomfört cirka 300 kontroller varav 200 var myndighetsgemensamma med en eller flera andra myndigheter.

Även om tillsynen skett utspritt i Malmö är de mest frekvent besökta områdena koncentrerade till Malmös centrala delar: Gamla staden, södra Sofielund, Möllevången och Rådmansvången, men också industriområdena Emilstorp, Östra hamnen och Sofielunds industriområde.

I vissa ärenden som Tryggare Malmö hanterat handlar det inte om att verksamheter uppsåtligen bryter mot lagen, utan istället om okunskap om lagstiftningar. Även fastighetsägare brister i kunskap om ansvar då de upplåter lokaler eller bostäder som inte är anpassade efter verksamheterna.

Exempel på arbetet under året:

  • Förebyggande arbete och rådgivning har hindrat flera rökcaféer att öppna (det är förbjudet att röka inomhus och på uteserveringar).
  • Av drygt 100 inventerade thaimassagesalonger i Malmö har totalt 70 fått tillsyn, varav 20 besöktes under 2020. Under året har 17 beslut om åtgärder skickats ut samt ett förbud om att bedriva verksamhet. I ett av ärendena stängde polisen salongen innan beslut då ägarna greps för koppleri och människohandel.
  • Genom fortsatt kartläggning av oregistrerade livsmedelsverksamheter har 129 kontroller gjorts. En del verksamheter har upphört, andra har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn. Sedan Tryggare Malmös start har cirka 129 ton livsmedel, främst godis, stoppats från försäljning.

Genom arbetet inom Tryggare Malmö har förutsättningarna för ett tryggt och säkert Malmö stärkts, vilket även påverkar situationen för de företag som väljer att etablera sig i Malmö.

Här hittar du rapporten

sv
sv