$left
$middle

Person skriver på bärbar dator. Foto: Colorbox

Ny gemensam webbplats för nätbaserad undervisning

Den nya interna webbplatsen Nätbaserad 2.0 lanserades den 1 mars. Det är ett gemensamt projekt mellan grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Syftet är framförallt att lärare via sajten ska kunna inspirera varandra kring undervisningen i det digitala klassrummet.

– Det finns generiska principer som är lika för alla och det är bättre att vi delar med oss av inspiration och hjälper varandra. Vi jobbar ofta i stuprör, säger Nina Bergdahl, lektor i didaktik och digitalisering på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

När pandemin slog till byggde båda förvaltningarna varsin sajt med innehåll för att stötta lärarna inom den nätbaserade undervisningen.

–Rektorer och pedagoger har använt webbplatsen som sitt utgångsmaterial för att kunna organisera sin skolas digitalisering, förklarar Martina Soomro, utvecklingssekreterare med inriktning IKT-pedagogik på grundskoleförvaltningen.

Eftersom beröringspunkterna inom den nätbaserade undervisningen är många inleddes samtal om ett förvaltningsövergripande projekt. Resultatet blir en gemensam sajt där de gamla plattformarna finns tillgängliga samtidigt som de rent tekniska bitarna kompletteras med didaktiska tips kring den nätbaserade undervisningen som dessutom kopplas till aktuell och relevant forskning.

Bland annat kommer delar av det fortbildningspaket inom den nätbaserade undervisningen som sjösatts inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att finnas tillgänglig på webbplatsen.

Däremot är kanske den viktigaste biten med Nätbaserad 2.0 att det ska vara en plats för lärarna att dela med sig av goda exempel. Redan har hjälpt tagits från lärare ute i verksamheten, men nu efterlyses fler som vill dela med sig av goda exempel.

– Vi vill aktivt söka oss ut och fånga lärarnas praktik. Vi vill att detta ska vara en levande webbplats där lärarna kan dela med sig. Det här är en webbplats av lärare, för lärare, säger Nina Bergdahl.

Martina Soomro lyfter också fram att man på webbplatsen kan visa på strategier och modeller för hur pedagoger kan använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen.

– På så sätt kan vi öka användningen av digitala lärresurser och digital assisterande teknik för att möta elevernas behov och för att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger hon.

Systemhandläggaren Carl Löthman förklarar att webbplatsen finns i den Googlemiljö där lärarna redan verkar. Det gör att man snabbt och enkelt kan dela med sig, exempelvis även filer i stor storlek.

– Webbplatsen kan vara ett sätt att få till en grundstruktur som blir en röd tråd från grundskolan till gymnasiet. Coronapandemin har visat att behovet av en grundstruktur har blivit ännu viktigare, säger han.

Det finns alltså lärdomar att dra och inspiration att hämta mellan förvaltningarna. Genom att dela med sig kan lärarkåren ta nästa kliv i den digitala utvecklingen. I slutändan handlar det om att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå målen.

– Det finns fantastiska pedagoger i verksamheten. Jag blev väldigt imponerad, nästan paff, när jag såg hur vissa designar sina lektionsupplägg digitalt. Det är sådana goda exempel som ska finnas på webbsidan. Det är inte enbart hur man använder Google Classroom utan hur man kan skapa en fungerande struktur som stöttar lärandet, säger Carl Löthman.

Webbplatsen finns tillgänglig för förvaltningarnas pedagogiska personal.

sv
sv