$left
$middle

Högsäsongen för uteserveringar startar den 1 mars. Det är välkommet för matstaden Malmös hårt prövade krögare och restaurangpersonal. I takt med att allt fler blir vaccinerade gäller det att fortsätta hålla smittspridningen nere, annars kommer fler att drabbas. Och du som blir vaccinerad – glöm inte att du ändå kan vara smittbärare. Foto: Miriam Preis

Utrymme för omtanke

Nu börjar högsäsongen för uteserveringarna

Håll i, håll avstånd och håll ut. Trots en stundtals sluttande coronakurva är det viktigt att vi fortsätter arbeta för att minska smittspridningen.
Inte minst när högsäsongen för uteserveringar startar den 1 mars.

Simon Alskans är miljöinspektör på miljöförvaltningen och han ger stadens invånare och restaurangbesökare godkänt i uppförande vid besök på lokal så här långt. Men han betonar vikten av att fortsätta hålla avstånd.

Hur sköter sig Malmöborna?
– Generellt sett sköter sig folk bra! Vi har ungefär tusen verksamheter vi kontrollerar och det har endast varit en väldigt liten del av dessa som har behövt vidta åtgärder eller göra förbättringar.

Vad kontrollerar ni under ett besök?
– Möbleringen är det viktigaste för att sällskap inte ska vara för stora och att olika grupper inte kan sitta för nära varandra.

– Vi ser även över kösystem, till exempel vid bufféer eller betalningsställen, att det finns information om att hålla avstånd och möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt att det finns handsprit.

Vilken är den allra vanligaste anmärkningen?
– Trängsel mellan olika sällskap. Det fel som folk gör oftast är att gå in där det är för trångt, eller där det riskerar att bli för trångt.

– Och är det något annat som är återkommande så är det att möblerna är placerade för tätt. Står möblerna med avstånd blir det också lättare att hålla avstånd.

Vad är viktigast för mig som gäst att tänka på?
– Främst att bara gå in om det känns säkert. Tipsa oss om ni ser trängsel. De senaste två veckorna har vi fått in många fler tips och observerat mer trängsel och avvikelser, så det är viktigt att vi inte släpper på detta. Vi har fortfarande en väldigt stor smittspridning.

Text: Mirijam Geyerhofer, Vårt Malmö

Högsäsongen för uteserveringar startar den 1 mars. Det är välkommet för matstaden Malmös hårt prövade krögare och restaurangpersonal.
I takt med att allt fler blir vaccinerade gäller det att fortsätta hålla smittspridningen nere, annars kommer fler att drabbas. Och du som blir vaccinerad – glöm inte att du ändå kan vara smittbärare. Foto Miriam Preis

sv
sv